0

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler

* Toplum hayatını tanzim eden kurallardandır.
* Tecrübelerle oluşmuş, nesilden nesile aktarılırlar.
* Yazılı olmamalarına rağmen yaptırım güçleri vardır.
1-Yukarıda verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
a. Örf ve âdet   b. Yasalar   c. Ahlak   d. Din

2- Düzgün kişilikli bireyler yetiştirmenin en geçerli yolu hangisidir?
a. Değerlerin teorik olarak öğretilmesi,
b. Değerlerin eylemlerle ifade edilmesi
c. Değerleri önemsemeyenlerin bu işi üstlenmeleri
d. Bireyin değerlere, kendi kendine ulaşması

3- Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a. Uğrunda canlar verilmesi
b. Uzun müddet üzerinde yaşamamız
c. Doğduğumuz bir yer olması
d. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olması

4- Aşağıdakilerden hangisi, insanın, insan olmasından dolayı sahip olduğu haklar arasında yer almaz?
a. Yaşama hakkı
b. Kişilerin şahsiyet ve onurlarının korunması hakkı
c. Özel hayatın gizliliği hakkı
d. Resmi yazışmalarda istediği dili kullanma hakkı

5- Bir ailenin hem şu anda hem de gelecekte mutluluğu yakalaması için, ana babalar aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
a. Birbirlerinin haklarına saygı duymalıdır
b. Büyük anne ve babalara saygılı, şefkatli olmalılar
c. Başarılı olan çocuklarının her isteğine cevap vermeliler
d. Çocuklara, millî ve manevi değerleri sevdirmeliler

6- Bütün dinlerde aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?
a. Çok kadınla evlenmek
b. Evlilik dışı ilişkide bulunmak
c. Uzak akrabalarla evlenmek
d. İbadet ederken örtünmek

7- Dinimiz evlenecek olanların, birbirlerinde arayacakları en önemli özelliğin aşağıdakilerden hangisi olduğunu beyan eder?
a. Güzel ahlak   b. Güzellik     c. Zenginlik       d. Soyluluk

8- Peygamberimiz(s.a.v.)’in “Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz
ile…….” şeklinde başlayan hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ramazanda tutulan oruçtur
b. Malının zekâtını vermektir
c. Anaya babaya iyilik yapmaktır.
d. Kâbe’yi tavaf etmektir.

9- “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” (Mevlânâ) sözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir? 
A) İki yüzlülükten uzak olmak    
B) İbadetlerde samimi olmak 
C) Sevgi duygularıyla dolu olmak   
D) Verdiği sözü yerine getirmek 

“….. anne babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “öf” bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de şefkatle tevazu kanatlarını indir.” (İsra suresi, 17 - 24.ayetler) 
10- Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babaya karşı bir görevi sayılmamaktadır? 
A) Anne babanın inanç ve dinini benimseme  
B) Anne babaya karşı kibirli davranmaktan sakınma 
C) Anne babayı incitmekten kaçınma   
D) Onlarla kibar ve tatlı bir dille konuşma
                                                                                                               
  


1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top