0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılarla ortak yönlerinden biridir?
a) Akıl ve düşünce sahibi olması
b) İnanma ihtiyacı duyması
c) Davranışlarını bilinçli yapması
d) Beslenme ihtiyacı duyması

2- İslam dini insanın evrendeki konumunu belirleyici unsur olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmamıştır?
a) İnsan yaratılmışların en üstünüdür.
b) Yeryüzünde Allah’ın halifesidir.
c) Davranışlarında sınırsız özgürlük sahibidir.
d) İrade ve sorumluluk sahibidir.

3- Dinler içerisinde monoteizmi (tek tanrıcılık inancı) en saf şekliyle koruyan din hangisidir?
a) Musevilik
b) İslamiyet
c) Hıristiyanlık
d) Hinduizm

4- Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatındaki etkileri arasında yer almaz?
a) Manevi yönden kucaklaması
b) Davranışlarına yön vermesi
c) Ruhsal doyum sağlaması
d) Yaşam sevincinden uzaklaştırması

5- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yer ve göğün düzeni bozulurdu” ayetiyle aşağıdaki inanışlardan hangisi çürütülmüştür?
a) Monoteizm
b) Ateizm
c) Politeizm
d) Agnostisizm

6- Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi” temeline dayalı olarak açıklamaya çalışan dini felsefi gelenek hangisidir?
a) Agnostisizm
b) Gnostisizm
c) Politeizm
d) Ateizm

7- Felsefi bir temeli olmadığından bunalım felsefesi olarak da adlandırılan sistem hangisidir?
a) Agnostisizm
b) Ateizm
c) Politeizm
d) Gnostisizm

8- Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimlerin konusudur?
a) İnsan’ın dünyaya niçin geldiği
b) İnsanın yaratılış amacının ne olduğu
c) Ölümden sonra hayatın olup olmadığı
d) İnsanın anatomik yapısının nasıl olduğu

9- İnsanın doğuştan getirdiği, çeşitli etkenlerle bozulmamış doğasına İslam’da ne denir?
a) Kabiliyet 
b)Ahlak
c) Seciye 
d) Fıtrat

10- Din denildiğinde aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz?
a) Düzen
b) İbadet
c) Ahlak
d) Lüks ve gösteriş

11- Büyük ve üstün bir güce inanma, ona bağlanma duygusu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnanma duygusu her insanda doğal olarak vardır.
b) İnanma ihtiyacı, tarih öncesi dönemlerde bulunmamaktaydı.
c) İnsanların inanma ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplum, geleneğe göre karşılar.
d) İnanma ihtiyacının giderilmesinde aile önemli bir etkendir.

12- Tek tanrıcılığın İslam Dinindeki karşılığına ne denir?
a) Tevhit 
b) Teslis
c) İman
d) Monoteizm

13- Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, aksine her şeyin O’na muhtaç olduğu anlamına gelen ismi hangisidir?
a) Ehat
b) Samet
c) Hay
d) Kayyum
e) Kudret

14- Aşağıdaki inanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?
a) Çok tanrıcılık
b) Gizemcilik
c) Tek tanrıcılık
d) Satanizm

15- Evrenin bir tesadüf sonucu kendiliğinden meydana geldiğini iddia eden düşünce akımı hangisidir?
a) Ateizm 
b)Totemizm
c)İslam
d)Naturizm 

16- Aşağıdakilerden hangisi Tevhid İnancı ile bağdaşmaz?
a) Sadece Allah’a ibadet edilir.
b) Allah’a ibadet için bazı kutsallar, aracı olarak kullanılır.
c) Allah, sahip olduğu 

özellikleriyle tektir.
d) Her şeyi yaratan Allah’tır.                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top