0


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Online Testler
1- İbadet sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?
a) Saadet      b) Sevgi
c) İyilik         d) Kulluk

I. Allah’a duyulan, sevgi, saygı ve bağlılığın davranışlarla ifadesine denir.
II. Allah'ın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmaya, Onun rızasına uygun hareket etmeye denir.

2-Yukarıdaki açıklamalar hangi sözcüğe aittir?
a) Din        b) Ahlak   c) İbadet     d) Helal

3- İbadet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah’a olan saygımızı ve bağlılığımızı, O’na ibadet ederek gösteririz.
b) Allah'ın rızasına uygun düşen her iş ve davranış ibadet kabul edilmektedir.
c) İbadet, Allah’ın nimetlerine karşı bir şükürdür.
d) İbadetler sadece camilerde olur.

4- Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kişi ve topluma sağladığı faydalardan biri olamaz ?
a) İbadetler kişiyi pasifleştirerek kaderci bir tutum takınmaya iter.
b) İbadet, bireysel yaşamın düzenlenmesinde de büyük rol oynar. 
c) İbadetler bireyleri birbiriyle kaynaştırır ve toplumda huzur ve düzeni sağlamada büyük rol oynar.
d) İbadetini yerine getiren bir Müslüman, kalben huzurlu, ruhen kuvvetli, manevi yönden güçlüdür. 

5- “__________ , ibadetlerin Allah katında kabul olmasının tek şartıdır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Abdest     b) Ahlak     c) İyi niyet            d) İhlâs

“İbadette en yüksek derece, __________ derecesidir. Bu dereceye ulaşan bir kul, ibadette ihlâsı, tam olarak kazanmış demektir. Peygamberimiz bu dereceyi şöyle tarif etmiştir:
"____________, Allah'ı görüyormuşçasına O'na ibadet etmendir. Sen O’nu görmesen de O seni görür.”
6- Yukarıda boş olan yerlerde tekrarlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İhlâs      b) İhsan       c) Kul            d) Sabır

“Yapılış şekillerine göre ibadetler: 
I- Bedenle yapılan ibadetler 
II- Malla yapılan ibadetler 
III- Hem beden, hem de malla yapılan ibâdetler olarak üçe ayrılır. 
7- Aşağıdaki şıklardan hangisinde sırlamaya uygun şekilde doğru örnekler verilmiştir?
a) Namaz – Oruç - Hac
b) Zekât – Hac - Namaz
c) Namaz – Hac - Zekât
d) Namaz – Zekât - Hac

8- Boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İman           b) İbadet          c) Ahlak       d) Gelenek

9- Aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılış şekli ve zamanı insanın özgür iradesine bırakılmıştır?
a) Namaz             b) Oruç     c) Zekât vermek      d) Sadaka

10- Aşağıda, ibadet etmede gözetilen amaçlar verilmiştir. Bu amaçlardan hangisi Allah katında makbul değildir?
a) Kötülüklerden uzaklaşmak ve kendimizin esiri olmaktan kurtulmak amacıyla ibadet etmek
b) Ahlakımızı güzelleştirmek amacıyla ibadet etmek
c) Allah’ın rızasını kazanıp cennete girmek için ibadet etmek
d) Saygın ve fark edilen biri olmak amacıyla ibadet etmek

11- Aşağıdakilerden hangisi guslün alınışında yapılan bir uygulama değildir?
a) Ağza su vermek                b) Başı suyla mesh etmek
c) Burna su çekmek                     d) Tüm vücudu yıkamak                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top