0

     1- İslamiyet öncesi Türklerin genel inancı olan “Göktanrı” dininin özellikleri nelerdir?
     2- Asya’da Türkler, en çok kimlerle ilişki içine girmişlerdir?Onları hangi alanda etkilemişlerdir?
     3- Hz.Osman dönemi olaylarını maddeler halinde yazınız.
     4- Hz.Ömer devrinde yapılan hangi savaşlar sonrasında Irak ve İran İslam Devletine katılmıştır? Yazını
     5-   a-Haraç nedir?Tanımlayınız
           b-Kelam nedir?Tanımlayınız
     6- İslamiyetin doğuşu sırasında Asya’da kurulan devletlerden olan Sasani ve Göktürkler hangi dinlere inanıyorlardı?Yazınız
     7- Hz.Peygamber devri olaylarından olan Hudeybiye Antlaşmasının önemi nedir? Yazınız
     8- “MEVALİ” kime denir? Açıklayınız.
     9- Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangileridir?
   10-Türk devletlerinin sanat anlayışı hangi devletten itibaren değişmiştir?Neden?
   11- Hz.Peygamberin son seferinin ismi nedir?Yazınız
   12- İslam donanması ilk nereyi fethetmiştir?Yazınız
   13- İslamda ilk iç savaş hangisidir?Hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
   14- Hangi ünlü İslam bilgininin eseri 5 asır Avrupa tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur?
   15- İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinde hukuğun  kaynağı nedir?Yazınız


         NOT BAREMİ:1,2,3,4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerleri 5 puandır
         SÜRE:  40 dakikadır
Yorum Gönder

 
Top