0

TARİH I DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARI
-A-

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1-(   )Miryokefalon Zaferi’yle Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma düşüncesi son buldu.
2-(   )Büyük Selçuklularda devletin maliye ile ilgili işleri Divan-ı Arz’da görüşülürdü.
3-(   )İslam tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı Hz. Ebubekir’dir
4-(   )Tarihte tek Tanrı inanışının görüldüğü ilk topluluk İbranilerdir.
5-(   )Asya Hun Devleti’nin kurucusu Mete Han’dır

AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN BİÇİMDE DOLDURUNUZ
6-Tarihte Sultan ünvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı …………………………….tur.
7- Anadolu’ya yönelik akınlar sırasında Selçukluların Bizans’a karşı kazandıkları ilk meydan savaşı ……..……… savaşıdır?
8-Selçuklularda,eyaletlere idareci olarak gönderilen meliklere yardımcı olmak ve eğitim vermek için görevlendirilen tecrübeli kişilere ………………. adı verilir.
9-Divanı Lügat it Türk isimli eserin yazarı …………………………….. tur.
10- Eski paraları inceleyerek Tarihe yardımcı olan bilim dalı ………………….tir.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
11-Mekkelilerin Bedir Savaşında uğradıkları yenilginin intikamını almak istemeleri hangi savaşın bir nedenidir?
CEVAP=
12-Tarih öncesi devirlerin son bulmasını sağlayan uygarlık hangisidir?
CEVAP=
13- Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflama sürecine girmesi,Anadolu’nun Moğol istilasına düşmesi ve Anadolu beyliklerinin ortaya çıkması hangi savaşın bir sonucudur?
CEVAP=
14- I.Alaaddin Keykubat’ın doğudaki kaleleri onartması,başkent Konya’nın etrafını kalın surlarla çevirtmesi yaklaşmakta olan hangi tehlikeye karşı alınmış önlemlerdir?
CEVAP=
15-Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması,İngiltere,İspanya,Almanya,Fransa gibi Avrupa devletlerinin temellerinin atılması hangi önemli olayın bir sonucu olarak kabul edilmektedir?


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ


16- Bu savaşla birlikte,matbaa ilk defa Çin dışına çıkmıştır.Bunun yanı sıra barut,kağıt ve pusulayı Araplar ve Türkler öğrenmişlerdir.Bu önemli buluşlar,Avrupa’ya Haçlı seferleri ile geçmiştir.Bu bakımdan da Talas savaşının Dünya tarihi için çok önemli bir yeri vardır.Bu savaşın diğer bir önemli sonucu da,Türkler İslamiyet’le tanışmış ve gruplar halinde İslamiyet’e girmeye başlamışlardır.

Aşağıda verilen hangi sorunun cevabını yukarıdaki paragrafta bulamayız?

A)Talas Savaşı’nın sonuçları nelerdir.
B)Talas Savaşı’nın kültürel alandaki sonuçları nelerdir?
C)Talas Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
D)Türkler İslamiyet’i hangi savaştan sonra kabul etmişlerdir?
E)Talas Savaşı’nın Dünya tarihi içindeki önemi nedir?
17-Aşağıdaki devletlerden hangisi Afrika kıtasında kurulmuştur?
   A)Karahanlılar   BGazneliler   C)İhşitoğulları   D)Selçuklular    E)Harzemşahlar 

18- Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselme Dönemi’ndeki uygulamalarından bazıları şunlardır:

I. Yabancılara gümrük indiriminin uygulanması
II. Kervanların zararını karşılayan “devlet sigortası”nın uygulanması                                                                                    III. Akdeniz’de Antalya ve Alanya, Karadeniz’de Sinop ve Suğdak gibi limanların alınması .
IV.Çok sayıda Kervansaraylar inşa edilmesi
 Bu uygulamalar, aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir? 
                                                                                          A) Orduyu  B) Mimariyi  C) Yönetimi  D) Ticareti 
E) Eğitimi

19- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir?

       A)Mengücekliler        B)Saltuklular   C)Danişmentliler   D)Artuklular    E)Osmanlılar

20- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Bizans’ın Hristiyan Avrupa’dan yardım istemesi aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmuştur?
A)Moğol istilasına   B)Katvan Savaşı’na    C)Kösedağ Savaşına   

D)Dandanakan Savaşı’na   E)Haçlı Seferlerine

21- -    Gaznelilerin zayıflama sürecine girmesi
-   Selçuklu Devletinin kuruluşu
-   İslâm dünyasının liderliğinin Selçuklulara geçmesi
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayın sonucunda görülmüştür?
A) Abbasilerin yıkılışı   B) Talaş savaşı
C)  Malazgirt zaferi    D) Dandanakan savaşı
E) Haçlı seferleri

22- Oğuz kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Boylar          B)Güçlü            C)Olgunluk çağı   
D)Sonsuz genişlik              E)Türemiş


23- Karahanlıların; kendilerinden önceki Orta-Asya Türk devletlerinden farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
    A) İslamiyet’i benimsemeleri
    B) Türkçe’yi resmi dil olarak kullanmaları
    C) Veraset anlayışı
    D) Hükümdarların han unvanını kullanmaları
    E) Saltanat kavgaları sonucu ikiye ayrılması

24- Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda,mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların da bulunması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A)Halk arasında sınıf farkı gözetilmediğinin
B)Uygarlığın geliştiğinin
C)Ekonominin tarıma dayalı olduğunun
D)Ölümden sonra yaşama inanıldığının
E)Tapınak mimarisinin geliştiğinin

25-Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?
A)Hititler           B) İyonyalılar         C) Asurlular     
D)Frigyalılar         E)Lidyalılar


TARİH I DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV CEVAP ANAHTARI
-A-

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN BAŞINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ
1-( D ) Miryokefalon Zaferi’yle Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma düşüncesi son buldu.
2-( Y )Büyük Selçuklularda devletin maliye ile ilgili işleri Divan-ı Arz’da görüşülürdü.
3-( D ) İslam tarihinde seçimle işbaşına gelen ilk devlet başkanı Hz. Ebubekir’dir
4-( D )Tarihte tek Tanrı inanışının görüldüğü ilk topluluk İbranilerdir.
5-( Y )Asya Hun Devleti’nin kurucusu Mete Han’dır

AŞAĞIDA BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN BİÇİMDE DOLDURUNUZ
6- Tarihte Sultan ünvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı Gazneli Mahmut’tur.
7- Anadolu’ya yönelik akınlar sırasında Selçukluların Bizans’a karşı kazandıkları ilk meydan savaşı Pasinler savaşıdır?
8-Selçuklularda,eyaletlere idareci olarak gönderilen meliklere yardımcı olmak ve eğitim vermek için görevlendirilen tecrübeli kişilere atabey adı verilir.
9-Divanı Lügat it Türk isimli eserin yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
10-Eski paraları inceleyerek Tarihe yardımcı olan bilim dalı Nümizmatiktir.

AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ
11-Mekkelilerin Bedir Savaşında uğradıkları yenilginin intikamını almak istemeleri hangi savaşın bir nedenidir?
CEVAP=Uhud Savaşı
12-Tarih öncesi devirlerin son bulmasını sağlayan uygarlık hangisidir?
CEVAP=Sümerler
13- Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflama sürecine girmesi,Anadolu’nun Moğol istilasına düşmesi ve Anadolu beyliklerinin ortaya çıkması hangi savaşın bir sonucudur?
CEVAP=Kösedağ Savaşı
14- I.Alaaddin Keykubat’ın doğudaki kaleleri onartması,başkent Konya’nın etrafını kalın surlarla çevirtmesi yaklaşmakta olan hangi tehlikeye karşı alınmış önlemlerdir?
CEVAP=Moğol tehlikesi
15-Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması,İngiltere,İspanya,Almanya,Fransa gibi Avrupa devletlerinin temellerinin atılması hangi önemli olayın bir sonu olarak kabul edilmektedir?
CEVAP=Kavimler Göçü
Yorum Gönder

 
Top