0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 54
ROMAN SANATI
11-“Merdiven” şiiri ile “Roman Sanatı” adlı metni dil bakımından karşılaştırarak aşağıdaki so­ruları cevaplayınız.
Merdiven şiirinde duygular dizelerle dile getirilmiştir.Roman Sanatı adlı metin ise bilgi veren düz yazı şeklinde tertip edilmiş bir metindir.
a)     Hangi metinde imgeye dayalı bir dil kullanılmıştır?
Merdiven metni.

       b-)Hangi metinde söz sanatları ağırIıklı olarak kulIanılmıştır? Söz sanatlarının şiirdeki işle­vi neler olabilir? Açıklayınız

 Merdiven metninde söz sanatları yer almaktadır.Çünkü söz konusu metin bir sanatsal metindir.Bu metin şiir şeklinde tertip edilmiştir.Söz sanatları hem estetik zevk uyandırmak hem de olanı olduğu gibi değil de hissettirerek anlatmak amacıyla söz sanatları kullanılmıştır.

1.  Etkinlik: “Merdiven” adlı şiirde “merdiven, yaşam; merdivenden ağır ağır çıkmak, yaşamak; anlamında kullanılmış ve böylelikle açık istiare sanatı yapılmıştır.
Toprağa eğilen güller, sürekli kanayan bir yaraya; dallar, aleve; sular, yanan bir nesneye; mer­mer, tunca benzetilerek benzetme sanatı yapılmıştır. 4.2. metin başlığı altında yer alan şiirlerde­ki benzetmeleri bulunuz. Bu benzetmelerle ilgili bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.
Ana Ögeler
Yardımcı Ögeler
Benzeyen
Kendisine Benzetilen
Benzetme Yönü
Benzetme Edatı
DELİ GÖNÜL
SU
ÇAĞLAMAK
GİBİ
AŞK
ŞEM-İ AİLAHİDİR
SÖYLENMEMİŞ
SÖYLENMEMİŞ
BEN
MEVSİM
GELMEK
GİBİ
ZEVK
ZİNCİR
SÖYLENMEMİŞ
SÖYLENMEMEİŞ


12-Söz sanatları (benzetme, eğretileme, ad aktarması vb.) ile şair, kelimeleri temel anlamların­dan farklı olarak kullanır. Bu bağlamda söz sanatlarının imgelerin oluşmasındaki işlevi ne olabilir? İnsan hayali ve düşüncesinin sınırsız olmasına karşın dil göstergeleri sayılıdır. Sınırlı olanla sınırsızı ifade etme arzusu imgelerin çıkış nedeni olabilir mi? Açıklayınız.

   Söz sanatları imgelerin oluşumunda önemlidir.Olabilir.Çünkü imgelerle okuyucu çok fazla şey düşünmek zorunda kalabilir.Bu yüzde de şiir metinleri çok anlamlı metinler olarak nitelendirilir.

13-“Şarkı söylemek - sohbet etmek, dans etmek - yürümek, fotoğraf çekmek - resim yapmak” eylemleri arasındaki farIılıkları liste hâIinde tahtaya yazınız. Yazdıklarınızdan hareketle düz ya­zıda kulIanılan dille şiir diIi arasında da benzer farklılıkların olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

 Bu eylemler arasındaki farklılıklar her öğrencimiz tarafından açıklanabilecek düzeyde basit bir durumdur.Düz yazıda kullanılan dil çağrışımlara kapalı olan estetik yönü bulunmayan gündelik kelimelerle oluşturulmuş bir dildir.Şiir dili ise çağrışımlarla yüklü kelimelerin kullanıldığı estetik bir şekilde meydana getirilmiş şiir kuralları çerçevesinde oluştrulmuştur.Şiir dili alalade olamaz.


2-Etkinlik: a) “Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor!”, “her taraf kırık dökük/ dalların boy­nu bükük/ kederliyiz der gibi” söz gruplarında ne, neye, hangi bakımdan benzetilmiştir?
   Şehit olma düşüncesi ya da şehitler güneşin batışına benzetilmiştir.Dalların boynu bükük...diyerek şair cansız bir varlığı canlı bir varlığa benzetmiş kişileştirmiştir.

b)Bilinen, tanınan, her gün gördüğümüz insanları ve durumları anlatmak için imgeye gerek duymayız ancak yeni karşılaşılan oturumu, görünümü anlatmak için imgeye başvururuz. Siz de yeni gördüğünüz bir yeri imgeler kullanarak anlatınız.
   Cennet misali hoş kokulu bu şehir...İnsanları yıldızlar gibi parlak ve heyecanlı.Evleri cennetin bir tezahürü.Balkonlar sonsuzluk gibi.Ya renkler İlahiyi andıran...

3-Etkinlik:
Aşağıdaki ifadelerin hangileri daha etkileyicidir? Duygularımızı doğrudan ifade etmek yerine imgeleri kullanmak şiirin anlamına nasıl katkı sağlıyor? Siz de benzer ifadeler bu­larak arkadaşlarınızla paylaşınız.

gözlerin gözlerime değince
haftalar ellerimde ufalanıyor.
ifadeleri daha etkileyicidir.
Fatih'te yoksul brir gramafon çalıyor.
Durup köşe başında dinlesem 
sana kullanılmamış bir gök getirsem.

SAYFA 57

1.Etkinlik: Sınıf öğrencileri arasında iki grup oluşturunuz, grupları oluşturan öğrenciler olarak “Kaldırımlar” şiirini nesre çeviriniz. Kaldırımlar şiirinin nesir biçimiyle şiiri ahenk bakımından kar­şılaştırınız. Ulaşılan sonuçları tahtaya yazınız.
ÖRNEK: Şiirden seçilmiş bir birim düz yazıya aktarılmıştır.
İçimde damla damla bir korku birikiyor; her sokak başını devler kesmiş sanıyorum.  Camlarını üstüme, hep simsiyah, dikiyor. Evler gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibidir.
     Nazım şeklindeki formatta ahenk unsurları göze çarpmaktadır. Bu ahenk unsurları şiirde bir estetik olgu oluşturmakta şiirdeki duyguların okuyucuya aktarılmasında bir araç görevi üstlenmektedir.
2-Etkinlik: “Kaldırımlar” adlı şiiri, dörtlüklerinin yerlerini değiştirerek şiirin anlamini bozma­yacak şekilde okuyunuz. Okurken bazı kelimelerin yerlerini değiştiriniz, bazılarının da yerine eş anlamlılarını kullanınız. Ortaya çıkan yeni metinde ses örgüsünün bu değişikliklerden nasıl etki­lendiğini belirtiniz.
 Ses örgüsü bozulmaktadır. Çünkü şair şiirinde aliterasyon ve asonans adlı sanatları kullanarak ses bakımından birbirine uygun bir eser ortaya çıkarmıştır.
1-“Kaldırımlar” şiirinde benzeşen ve tekrar ediIen sesIerin ve keIimelerin altını çiziniz. Bu benzerlikler ve tekrarların şiirdeki işlevi nelerdir? Örnek olarak şiirin ilk dört dörtlüğündeki ‘k’ ses­lerini işaretleyiniz. Şiir okunurken ‘k’ sesi nasıl bir etki bırakıyor? Sözlü olarak ifade ediniz
K,R,Ü sesleri şiirin bütününde tekrar edilmiştir.Sessiz harf tekrarlarıyla bir anlamda ses uyumu manasına da gelen aliterasyon sanatı;Sesli harf tekrarlarıyla da yine ses uyumunu da akıllara getiren asonans sanatı yapılmıştır.Ayrıca K sesi tekrar edilerek yukarıda da zikrettiğimiz gibi bir uyum yakalandığı söylenebilir.
2-“Kaldırımlar” adlı metindeki dizelerin hece sayılarının eşit olup olmadiğini belirleyiniz. Bu durum şiire bir ahenk katıyor mu? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.


Sayılar eşittir. Şiir  14’lü   hece ölçüsüyle yazılmıştır. Ölçü şiirde ahengi sağlayan en önemli ritm unsurudur.
Yorum Gönder

 
Top