0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 59

4-Etkinlik: Gruplar oluşturunuz. “Ölümden Sonra”, “Ekmek ve Yıldızlar” ve “Gazel” adlı metin­lerdeki şiirlerin ritim farklılığının neden kaynaklandığını bulunuz. Sonuçları grup sözcüleri aracılı­ğıyla açıklayınız.

  Şiirlerdeki ritm farklılıkları ölçüden kaynaklanmakdır. Çünkü metinlerde farklı ölçüler kullanılmıştır.Ölümden Sonra adlı metinde hece ölçüsü,Ekmek ve Yıldızlar adlı metinde  serbest ölçü  Gazelde  ise aruz kullanılmıştır.


5-Etkinlik:
 Şiirlerin temaları söyleyiş tarzlarını etkilemektedir. “Ahu GözIüm” şiiri aşk, “Kahra­manlık” adlı şiir ise kahramanlık temalıdır. Bu şiirlerin söyleyiş tarzlarındaki farklılıkları sezmeye ça­lışınız. Gruplar oluşturarak bu şiirlerde ahengi sağlayan unsurları bulunuz. Bu unsurları tahtaya ya­zınız.
     Ahu Gözlüm’de duygusal bir hava; Kahramanlık adlı şiirde ise yiğitçe bir hava söz konusudur.
  • ŞİİRLERDE AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR
  • ÖLÇÜ
  • REDİF
  • KAFİYE
  • ALİTERASYON 
  •  ASONASLAR
  • VURGU
  • TONLAMA…
SAYFA 61
5-“Sen Varsın” ve “Koşuk” adlı metinler ile Bâkî’nin “Gazel”indeki ses ve ritim unsurlarını bu­lup defterinize yazınız. Farklı dönemlere ait bu metinlerde ki ses ve ritim anlayışlarını karşılaştıra­rak şiirlerin ya zıldıkları dönemde hâkim olan ses ve ritim anlayışlarını belirleyiniz.

Sen Varsın ve Koşuk'ta kullanılan HECE ÖLÇÜSÜ,Gazelde kullanılan ARUZ ÖLÇÜSÜ önemli ritm unsurlardır.Yine şiirlerde kullanılan uyaklar,vurgu ve tonlama önemli ritm unsurlarıdır.Sen Varsın ve Koşuk adlı metinlerde halk şiiri özellikleri hakimdir.Hece ölçüsü dörtlük nazım birimi halk şiirinin özellikleridir.Gazel ise Divan şiiri geleneğine ait bir şiirdir.Divan şiirinde ölçü olarak aruz kullanılır.Aruz divan şiirinin en önemli ritm unsurudur.
6-“Kahramanlık”, “Sen Varsın”, Bâkî’nin “Gazel” şiirlerinin temalarını inceleyiniz. Şiirlerde söyleyicilerin özelliklerini saptayınız. Şairler, şiirlerinde hangi özellikte söyleyicilere yer verdiğini aşa­ğıya yazınız.
KAHRAMANLIK:Yiğitlik-Yiğitliği gönlünde duyabilen söyleyicilere hitap etmiştir.
SEN VARSIN:Beşeri aşk-Aşkı hisseden söyleyicilere hitap etmiştir.
GAZEL:Beşeri aşk-Aşkı hisseden söyleyicilere hayali sevgiliye ulaşmak isteyen söyleyicilere hitap etmiştir.
7-Etkinlik: Şiirde ahenk, ses akışı, söyleyiş, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır. İncele­diğiniz şii rlerde bulunan ahenk unsurları, aşağıdaki tabloda bulunmakta mıdır? Bulunanları işa­retleyiniz.

Redif
Kafiye
İç Kafiye
Aliterasyon
Asonans
Kaldırımlar
Sında,üyorum
Ta:tam uyak   r-yarım uyak
-
k
a
Ölümden Sonra
yok
:üyü:zengin u.ak;tam uyak

-
l
a
Ahu Gözlüm
imden
El:tam uyak
El-emel:tunç uyak
-
y
a
Ekmek ve Yıldızlar
Yok
yok
-
z
a
Kahramanlık
tir
Mek:zengin uyak
Demenk-emek:tunç kafiye
-
d
e
Sen Varsın
Dum,sen varsın
Oku:zengin uyak doku-oku-:tunç uyak
-
m
u
Koşuk
Adım
R:yarım uyak
-
r
a
Gazel (Bâkî)
lara saldun beni
A:yarım uyak
-
h
i

    8. Etkinlik: “Kaldırımlar” adlı şiirin temasına uygun bir hikâye yazmayı deneyiniz. Yazdığınız hikâyeyi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Örnek Hikaye

Eski arkadaşım Ahmetle kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorduk.Hiç kimseler yoktu meydanlarda.Sonra pencereden bir çift göz gördük.Güzel bir kadına ait bir çift göz.O gözler bir anda kayboldu ve biz serseri kaldırımlarla baş başa kaldık bir anda.Kimsesiz bir sokağın ortasında soğuktan tir tir titriyorduk.Arkadaşım Ahmet de bir anda terk etti beni.Şimdi hepten yapayalnızdım.Üşüyordum ...
Yorum Gönder

 
Top