0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 62
1.      “Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirde gerçek anlamları dışında yeni anlamlar kazanmış kelimeleri bularak bunların altlarını çiziniz. Kelimelere gerçek anlamları dışında yeni anlamlar yükleme­nin dilimize kazandırdıklarını açıklayınız.

gibi tılsımlı,uyku, Serpilen aydınlıkta, Sessizlik dökülüyor, Bu yumuşak aydınlık....
Söyleyiş olanaklarını artırmakta ve estetik bir dilin oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
2-“Sessizliğin yaprak yaprak dökülmesi, aydınlığın serpilmesi” ifadelerinden ne anlıyorsunuz? Bunlar şiirin anlatımını nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
Ortalıkta ses soluk olmaması ve günün yavaş yavaş aydınlanmasını anlıyoruz.Kısacası şafak vakti tasviri yapılmıştır.Bunlar şiirin hissetirdiği duyguları belirginleştirmektedir.

3-Okuduğunuz şiirde anlam bütünlüğü hangi ögelerle sağlandığını belirtiniz.

Şiir tek bentten oluşmuştur.Bu da anlam bütünlüğünü beraberinde getirmektedir.

4-“Her Şey Yerli Yerinde” adlı şiirde dış dünyaya ait hangi unsurlar yer almaktadır? Şairin ya­şanılan gerçekliğe (dış dünya) ait unsurlara kendi iç dünyasında (sezgileri, duyuşları, tasarımları, izlenimleri) hangi yeni anIamları yükIediğini beIirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle dış dünyaya ait gerçeklikle şiire özgü gerçeklik kavramları hakkında çıkarımlarda buIununuz. Çıka­rımlarınızı sözlü olarak ifade edi niz.

havuz başında servi, dolap, masa, sürahi, bardak...vb kavramlar dış dünyaya ait unsurlardır.Bu unsurlar şiirin estetik olanaklarıyla süslenerek verilmiş ve bir anlam yüklenmiştir.Dış dünyaya ait gerçeklik şiirin olanaklarıyla yeni anlamlar yüklenmektedir.
5-“Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.” dizesinde anlatılmak isteneni kendi cümleleriniz­le ifade ediniz.
İnsanın eşya ile kader birliği yaptığı ifadesini çıkarttığımızı söyleyebiliriz.

2.  “Her Şey Yerli Yerinde” şiirinin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yalnızlık,bitkinlik gibi duyguları bizlere uyandırmaktadır.

SAYFA 63
1-Etkinlik: Aşağıda bazı şairlerin İstanbul’u anlatan şiirleri yer almaktadır. Gruplara ayrılarak bu şiirleri anlam ve gerçeklik yönünden karşılaştırınız. Bu şiirlerde her şair İstanbul ile ilgili farklı bir gerçeklik ortaya koymaktadır. Şiirlerde gerçek ve gerçekliğin somut algılayışla sınırlı olup ol­madığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
   Sis dışındaki diğer şiirlerde İstanbul özlenen,sevilen ve çok değer verilen bir şehir olarak tasavvur edilirken Sis şiirinde İstanbul nefret edilen bir yer olarak algılanmıştır.Tüm şiirler İstanbul gerçekliğini farklı bir boyutuyla ele alıp işlemişlerdir.Şiirde gerçeklik sadece somut algılayışla algılanmaz.Elbetteki somut gerçekliklerden yola çıkılır fakat yarattığı intiba somut gerçekliğin dışında olabilmektedir.
7-“Canım İstanbul” adlı şiirde şairin İstanbul sevgisini anlatırken kullandığı ifadeleri gerçeklik yönünden inceleyiniz. Şairin şiirde gerçekliği nasıl yorumladığı ve değiştirdiğini, duygularını ak­tarmak için nasıl bir yol izlediğini açıklayınız.
    İfadeler mecaz anlamlı ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani şair somut gerçeklik olan İstanbul’a duyduğu sevgiyi soyut bir bağlamda dile getirmiştir.Şair mecazlar,çağrımşal yönü yüksek kelimeler ve söz oyunları ile duygularını ifade ederek İstanbul’u soyut bir bağlamda ele almıştır.
8-“Bir Başka Tepeden” şiiri ile sınıfa getirdiğiniz haber yazısı ve coğrafya metnini karşılaştırınız.
a) Bu metinlerden hangisi yaşadığımız gerçekliğe uygundur?
         Haber yazısı ve coğrafi metin örneği yaşadığımız gerçekliğe uygundur.
b) Hangi metinde hayal unsurları daha hâkimdir?
          Şiirde hayal unsurları daha hakimdir.
            c)Hangi metinde mecazlar ve söz sanatları vardır?
                    Şiirde  mecazlar ve söz sanatları hakimdir.
ç) Hangi metin daha öznel bir yaklaşımla yazılmıştır? Sözlü olarak sınıfta sununuz.
          Şiir  öznel bir yaklaşımla ele alınmıştır.
HABER YAZISI ÖRNEĞİ:
Bu kez selfie Uzay'dan geldi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan ABD'li iki astronot teknik bir arızayı gidermek için uzay yürüyüşlerini tamamladı. Astronot Rick Mastracchio ise selfie çekmeyi ihmal etmedi.
            COĞRAFİ METİN ÖRNEĞİ:
İstanbul'un coğrafi özellikleri ve toprak koşulları orman oluşumlarına olanak verir niteliktedir. Ancak şehir içinde ormanların ve ormanlarda görülen ağaç türlerinin dağılımı düzensizdir. Karadeniz'e yakın kuzey kesimlerde ve tepelerin kuzeye bakan yamaçlarında humuslu toprakların varlığı nedeniyle buralarda nemcil ormanlar gelişmiştir. Güney bölgelerde ve güneye bakan yamaçlarda ise kuraklığa dayanıklı ormanlar görülür. İstanbul'un en önemli ormanları Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Kayışdağı Ormanı'dır. İstanbul'daki orman arazilerinin yüzölçümü 240.960 hektar ağaçlıklı; 294.299 hektar da açıklık olmak üzere toplam 535.259 hektardır. Genel olarak İstanbul'un her iki yakasında da görülen ağaç ve çalı türleri arasında adi gürgen, adi kızılağaç, adi fındık, doğu kayını, mor çiçekli ormangülü, akçaağaç, muşmula ve ıstranca meşesi sayılabilir.

2-Etkinlik:
 Necip Fazıl Kısakürek’in “Canım İstanbul” şiirini, şiirde gerçekliğin bireyin yalnızca ya­şadıklarıyla değil; sezgileri, tasarımları, izlenimleri ve ilgili olduğu yönüyle inceleyiniz. Şiirdeki an­lam, ahenk, dil ve gerçeklik sizin yazdığınızdan hangi bakımlardan farklılık göstermiştir? Açıklayı­nız.
  Metinde bireyin yaşadıkları sezgileri ve izlenimleri gözümüze çarpmaktadır.Her sanatçının dil anlayışı ve gerçekliği yorumlayış şekilleri birbirinden farklı olablir.Kısacası her sanatçı aynı gerçekliği farklı biçimlerde yorumlayabilir.

edebiyatfatihi
Yorum Gönder

 
Top