0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 65
Etkinlik: Gruplara ayrılınız. Farklı yüzyıllara ait 2. metin başlığı altındaki parçalarla “Hikâye” metnini; şiir diIi, zihniyet, yapı, ahenk unsurları, şiirde gerçeklik ve anIam bakımından inceleyi­niz. Şiirler arasındaki benzerliklerden hareketle şiir geleneğinin oluşmasında daha önce yaşamış şairlerin etkisinin olup olmadığını tartışınız. Tartışma sonuçları defterinize yazınız.
        Hikaye metninde diğer şiir metinlerine göre konuşma diline yakın özellikler görülmektedir. Diğer şiirlerde nazım birimleri bulunup daha düzenli bir yapıya sahipken Hikaye adlı metin tek birimden oluşup serbest tarzın özelliklerini taşır. Hikayem adlı metinde gerçeklik diğer şiirlere göre daha somut bir ifadeyle karşımıza çıkmaktadır.Hikayem adlı şiir dışındaki şiirlerde uyaklar bulunurken söz konusu metinde ahenk uyaklarla değil vurgu ve tonlama ile sağlanmıştır.
       Bir geleneğin  oluşumunda önceki şairlerin etkisi yadsınamaz. Halk şiiri ve Divan şiiri geleneği yüzyıllarca oluşan bir birikimin neticesidir. Böylece klasikleşmiş kurallar yerleşir ve şiirler bu kurallar uyarınca kaleme alınır.

1. 7.2. metin başlığı altındaki parçalarla yukarıdaki “Hikâye” metnini yazıldıkları yüzyıllara dikkat ediniz. Şiirlerin yazıldığı dönemdeki sosyal ve kültürel ortamın şiire kazandırdığı farkIı söyleyiş ve özellikleri belirleyerek defterinize yazınız. Bir şiirin yazıldığı dönemin sosyal ve kültü­rel ortamında nasıl etkilendiğini açıklayınız.
7.2 metin başlığı altında verilen parçalar günümüzden yüzyıllarca önce yazılmıştır.Hikaye adlı şiir ise günümüze çok yakın bir tarihte yazılmıştır.Divan ve halk şiirine ait diğer metinlerde farklı bir söyleyiş vardır.Kurallara ve kaidelere uygunluk göze çarpmaktadır.Hikaye adlı şiir ise bize kuralları kaideleri hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür...


2. “Gözlerin” adIı şiiri ahenk ve yapı unsurları bakımından inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
NAZIM ŞEKLİ:KOŞMA (GÜZELLEME-NAZIM TÜRÜ)
NAZIM BİRİMİ:DÖRTLÜK
ÖLÇÜ :11 Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
KAFİYE ŞEMASI:abab / cccb / dddb
KAFİYELERİ:  an gözlerin:redif   al:tam uyak
AR:redif  R:yarım uyak
ALİTERASYON:L SESİNİN TEKRARIYLA
ASONANS:E SESİNİN TEKRARIYLA

SAYFA 66
2-Etkinlik: 
a) Halk şiiri, divan şiiri, modern şiir, serbest şiir vb. şiir anlayışları hakkında yapmış olduğunuz araştırma sonuçlarından hareketle bu bölümde yer alan metinlerin hangi şiir gelene­ği içerisinde olduğunu belirleyip tabloda gösteriniz.

HALK ŞİİRİ:KOŞMA
     DİVAN ŞİİRİ:GAZEL
    MODERN ŞİİR:TREN SESİ
    SERBEST ŞİİR:FATİH’İN RESMİ
     SAF ŞİİR: SES
b)       Yukarıdaki tablo üzerinde yaptığınız çalışmadan hareketle Türk şiirinde “halk şiiri, divan şi­iri, modern şiir, serbest şiir” anlayışlarının her birinin kendine ait bir şiir geleneğinin olup olma­dığını sözlü olarak ifade ediniz.
         Elbetteki her birinin kendine ait bir geleneği vardır. Çünkü her bir geleneğin kendine özgü yapı dil ve içerik özellikleri söz konusudur. Tüm bu özellikler bu anlayışların bir gelenek olduğunu göstermektedir. Çünkü bu anlayışla şiir yazan tüm kalemler bu anlayışa uygun şiirler verip geleneğin oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
Yorum Gönder

 
Top