0

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik sayfa 12 Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.

9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay Yayınları Matematik Kitabı Cevapları, Ekoyay Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Öğrenci Ders kitabı Cevapları, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay yayıncılık Ders kitabı, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, 8.Sınıf Ekoyay yayıncılık Matematik Ders kitabı Cevapları, Ekoyay yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Ders kitabı Cevap Anahtarı çöz, 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayinlari Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayıncılık Öğrenci Ders kitabı Cevapları, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı, Ekoyay Yayınları Matematik Ders kitabı, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevap Anahtarı bul, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Cevapları, Ekoyay  Yayıncılık 9. sınıf Edebiyat Ders kitabı Ekoyay YayınlarıCevap Anahtarı çöz, Ekoyay Yayınları 9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevap Anahtarı ödev, Ekoyay
9. sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Ders kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 80 ve diğer Ders kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 
SAYFA 67:
1-Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayatı ve sanat anlayışını göz önünde bulundurarak aşağıdaki yöner­geler doğrultusunda “Otuz Beş Yaş” şiirini inceleyiniz.
a)Şiirin yapı özelliklerini (nazım biçimi, ahenk unsurları vb.) belirleyiniz.
NAZIM ŞEKLİ:SERBEST NAZIM 
NAZIM BİRİMİ:BEŞ'ER DİZELİK BENT
KAFİYE ŞEMASI:ababa ,  cdedc,   efefe...
KAFİYELERİ : ŞİİRİN TÜM KAFİYE VE REDİFLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖLÇÜ:11'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ
ALİTERASYON :N  SESİYLE
ASONANS: A  SESİYLE
NOT:VURGU VE TONLAMA DA ŞİİRİN AHENGİNE KATKIDA  BULUNMUŞTUR.
b)Şiiri anlatım unsurları (edebî sanatlar, imgeler, çağrışımlar vb.) bakımından inceleyiniz.
ŞİİRDEKİ TÜM EDEBİ SANATLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

İMGELER
Bir namazlık saltanatın:Ömrü çağrıştırmaktadır.
Taht:Tabutu çağrıştırmaktadır.
kaçıncı bahçe:Yaşamı çağrıştırmaktadır.bu çizgili yüz:Yaşlanmayı çağrıştırmaktadır.

c)Şiirdeki birimleri ve bu birimleri birleştiren ortak temayı belirleyiniz.
      Birimleri birleştiren ortak tema Ölüm korkusu(yaşlılık) olarak belirlenebilir.
ç)Şiirdeki birimleri tek başlarına anlamlandırarak bu birimleri anlam, dil ve yapı bakımından şiirin bütünlüğü içinde değerlendiriniz.
BÜTÜN BİRİMLERİN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
1.birimde şair  ömrün yarısında olduğunu belirtmektedir.
2.birimde şair yaşlandığına inanmak istememektedir.
3.birimde şair eski günlerine özlem duymaktadır.
4.birimde şair dostlarının teker teker öldüğünü anlatmaktadır.
5.birimde şair yaşlandıkça sıkıntı yaşadığını anlatmaktadır.
6.birimde şair yine bir yaşamın sona erdiğini anlatmaktadır.
7.birimde şair insanın eninde sonunda öleceğini anlatmaktadır.
     Birimlerde anlatılanlar ortak bir tema ve sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak bir araya getirilmiştir.
d)Şiirin hangi geleneğe ait olduğunu belirleyiniz.
Saf(öz) şiir geleneğine ...
2-“yolun yarısı”, “bir namazlık saltanat”, “şakaklarıma kar mı yağdı ne” gibi ifadelerden ne anlıyorsunuz? Anlamı açık olmayan bu ifadelerin benzerlerini şiirden bulunuz. Bulduğunuz bu ifa­deleri anlamca açık olan ifadelerle bütünleştiriniz.
  Bu ifadelerden yaşlanmanın belirtilerini anlıyoruz.Bu ifadelerin benzerleri:''Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar, Neden böyle düşman görünüyorsunuz; Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Bu kaçıncı ölen kişidir duyduğum,Aynalarda eski görüntülerimizi göremeyiz.Yaşlandıkça fiziki değişiklikler görülebilir.

1-Etkinlik: “Otuz Beş Yaş” şiirinin sizde uyandırdığı duyguları dile getiren kısa bir yazı yazı­nız. Bunlardan beğendiklerinizi sınıfınızın panosunda sergileyiniz.
    Ölüm hayattaki üzücü durumlardan biridir.İnsan oğlu doğar,büyür,yaşar ve ölür.Ömür çok da uzun bir süreç değildir.Lakin kısa bir ömür içerisinde önemli olan yaşadığımız sürece güzel şeylerle anılmaktır.Eğer içimiz rahat ise yani bu dünyada iyi bir intiba bırakılmış isek ölümden korkmamıza gerek yoktur....

SAYFA 68
1.  Etkinlik: Şiirde her bir bentte anIatılmak istenenleri birer cümIe hâIinde tahtaya yazınız. Bentlerde anlatıIanlar ile şiirin teması ve ana duygusu arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışınız. Şa­ir, şiirini niçin bentlere ayırarak yazma ihtiyacı duymuş olabilir. Bentleri; dil, yapı ve anlam bakı­mından şiirin bütünü ile ilişkilendiriniz.
1.birimde şair  ömrün yarısında olduğunu belirtmektedir.
2.birimde şair yaşlandığına inanmak istememektedir.
3.birimde şair eski günlerine özlem duymaktadır.
4.birimde şair dostlarının teker teker öldüğünü anlatmaktadır.
5.birimde şair yaşlandıkça sıkıntı yaşadığını anlatmaktadır.
6.birimde şair yine bir yaşamın sona erdiğini anlatmaktadır.
7.birimde şair insanın eninde sonunda öleceğini anlatmaktadır.
Bentlerde anlatılan ortak temayı oluşturmaktadır.Şair belli bir düzen içerisinde şiirini kaleme almak için birimlerden faydalanma yoluna gitmiştir.
3-Yukarıdaki fotoğrafın ve resmin neyi ifade ettiğini yorumlayınız. Buna göre aşağıdaki so­ruları cevaplayınız.
  Fotoğraf yeşil bir alanı ve mutlu  bir hayatı ifade etmektedir.Resim ise mutlu bir çifti ifade etmektedir.
a)Fotoğrafta mı yoksa resimde mi daha farklı yorumlar ortaya çıktı? Bunun sebebi nedir? Dü­şüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Aynı resmin farklı şeyler düşündürebilmesinden hareket­le anlam ve yorum arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
    Resimde farklı yorumlar ortaya çıkmıştır Fotoğrafta dış gerçeklik olduğu gibi kamera tarafsızlığıyla verilmiştir.Resimde anlatılanlar olduğu gibi değil SANATÇISININ  yorumuyla verilmiştir.Anlam eseri meydana getiren sanatçının anlam dünyasına göre şekillenir.

b)Şiirdeki ifade tarzını yukarıdaki fotoğrafa ve resme benzetirsek şiirde açıkça dile getirilmiş olanlarla açıkça ifade edilmemiş olanları anlam çevresinde ilişkilendiriniz.
Açıkça ifade edilmeyenler sezdirilmeye çalışılmıştır.''Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz?'' diyen şair yaşlandığını söz oyunlarıyla anlatmaya çalışmıştır.Bu ifadeler açıkça söyledikleriyle bütünleşmektedir.

c-Şairin şiire yüklediği anlam ile metnin sezdirdiği anlam değeri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

    Şair ölümün yavaş yavaş yaklaştığı anlamını şiire yüklemeye çalışmıştır.Sezilen anlam  ise şairin ölüme yakl7şmak istemediğidir.
3-Etkinlik: “Uzun İnce Bir Yoldayım” adIı metni yorumlayınız. Yaptığınız yorumları arkadaş­larınızın yorumlarıyla karşılaştırınız. Kültürünüze, anIayışınıza, zevkinize ve içinde buIunduğunuz psikolojik duruma göre sınıf içerisinde farklı yorumlar ortaya çıktı mı? Benzer bir durumun “Otuz Beş Yaş” şiiri için de geçerli olup olmadığını tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
    Şair iki kapılı han olarak nitelediği dünyada hayatını sürdürdüğünü ve yavaş yavaş bir sona doğru sürüklendiğini anlatmaktadır.Şiirin yorumu içinde bulunduğumuz şartlara ve algılayışımıza göre kesinlikle değişir. 
4-“Otuz Beş Yaş” şiirinin 5. bendi ne göre şairin hayatı algılayış biçimi neden 
değişmektedir?
Yaşı ilerleyen şair hayatın bazı özelliklerini gün geçtikçe anladığını söylemiştir.
5-“Otuz Beş Yaş” şiirinde bulunan yeni ve farklı anlamların kaynaklarını belirtiniz.
   Cahit Sıtkı şiir anlayışı olarak Fransız sembolistlerinden etkileniştir.Dolayısıyla 
şiirdeki  anlamları Fransız şairlerinde bulmak mümkündür.

6-“Otuz Beş Yaş” şiirinde her parçanın bütün içinde anlamlandırılmasını, bütün parça, parça bütün ilişkisini dil, yapı ve anlam yönünden değerlendiriniz.

Şirdeki anlam şiirin bütününe yayılmıştır.Bu yüzden şiirde bütün güzelliği vardır diyebiliriz

Yorum Gönder

 
Top