0

Kevser SÛRESİ
108. Suredir
3 Ayetten oluşur
Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâkel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.
Kevser Suresinin Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla
Biz sana bol nimet verdik: O halde (yalnız) Rabbine ibadet et ve (yalnız O'nun adına) kurban kes. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Açıklama
Biz sana bol nimet verdik:
Kevser suresi, Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Kuran’ın en kısa süresidir ve üç ayetten oluşur. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır.
Yorum Gönder

 
Top