0

Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde nelerin yapılması istenmektedir?

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye "İkra suresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 ayettir. İlk 5 ayeti, Kur'an'ın ilk inen ayetleridir. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba duçar olacağı anlatılır.
Alak süresinin ilk ayetleri, muhteva bakımından da vahyin başlamasıyla uyumluluk sağlamaktadır. Metafizik alemle bağlantı sırasında gelen ilk emir “Oku” dur. Bu yeni bir başlangıçtır. Okuma yazma bilmeyen bir Resul’ün, Ekrem olan Rabb’inin adıyla okumaya başlamasıdır. Artık onun önünde seneler boyunca okuyacağı, tebliğ edeceği bir süreç vardır. Bu ayetlerde, Allah’ın yüce kudreti, yaratması gözler önüne serilmekte, Ekrem olan Rabbin, kuluyla ilk bağlantısı kurulmaktadır.

Alak ( İkra ) suresi İlk 5 ayeti

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku.
2. O insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.
4. O rab ki sizlere kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmediğini o öğretti.

Daha sonra gelen Müddessir Suresinde ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır;
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla
1- Ey bürünüp örtünen,
2- Kalk (ve) bundan böyle uyar.
3- Rabbini tekbir et (yücelt)
4- Elbiseni temizle.
5- Pislikten kaçınıp-uzaklaş.
6- Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma.
7- Rabbin için sabret.
Yorum Gönder

 
Top