0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 101.Sayfa Cevapları 

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
3. Aşağıdaki olayların hangisi ya da hangilerinde ortama ısı verilir?
I. Dondurmanın erimesi
II. Suyun donması
III. Kar yağması
IV. Katı yağın erimesi
A. Yalnız I
B. Yalnız II 
C. I ve III
D. II ve III

4. Katı naftalinin gaz hâline geçmesi hangi olaya örnektir?
A. Erime
B. Süblimleşme 
C. Kırağılaşma
D. Yoğuşma

5. Çamaşırlarınızın yaz aylarında kış aylarına göre daha çabuk kuruması aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular?
A. Buharlaşma için ısı gerekli değildir.
B. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
C. Ortam sıcaklığı artınca buharlaşma hızlanır.
D. Buharlaşma ortamın özelliklerine bağlı değildir.

6. Aşağıdaki olayların hangisi ya da hangilerinde ortamdan ısı alınır?
I. Karların erimesi
II. Göl yüzeylerinin donması
III. Yağmurun yağması
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. II ve III

7. Aşağıdaki ifadelerde yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Isı alan bir maddenin hacmi artar.
B. Bütün sıvı maddelerin kaynama sıcaklığı aynıdır.
C. Erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
D. Ortam sıcaklığı arttıkça buharlaşma yavaşlar.

8. Aşağıda sıcaklıkları verilen maddeler arasındaki ısı akışının yönü hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?


9. Ezgi, beherglasın içerisindeki bir miktar suyu ısıtıyor ve termometre ile belirli aralıklarda suyun sıcaklığını ölçüyor. Ezgi etkinliğinin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
A. Termometrede ölçtüğü değer sürekli sabittir.
B. Sıvı kaynamaya başladığında sıcaklık sabit kalır.
C. Isı miktarı arttıkça buharlaşma da artar.
D. Sıvı kaynama noktasına ulaşana kadar sıcaklık artar.

10. Mert, elindeki üç farklı kaptaki sıvı maddeleri ayırt edebilmek için aşağıdaki özelliklerden hangisi ya da hangilerini kullanırsa kesin sonuca ulaşır?
I. Donma noktası
II. Kaynama noktası
III. Sıvıların rengi
A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
Yorum Gönder

 
Top