0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 100.Sayfa Cevapları 

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
C. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen sözcük veya sözcük gruplarından uygun olanlarını kullanarak tamamlayınız, (Bazı sözcük ve sözcük grupları birden fazla yerde kullanılabilir).
1. Maddeler doğada ..katı............, .....sıvı ......... ve ....gaz............ olmak üzere üç hâlde bulunur.
2. Sıvı bir maddenin dışarıdan ısı alarak gaz hâline geçmesi ....buharlaşabilir
olarak tanımlanır.
3. Katı hâldeki bir maddenin doğrudan gaz hâline geçmesi olayı ..süblimleşme ........
olarak adlandırılır.
4. Soğuk havalarda ve sabah saatlerinde havadaki nemin buz kristallerine
dönüşmesi ...kırağılaşma...................... örneğidir.
5. Suyun yeryüzü ile gökyüzü arasındaki dolanımı ....su döngüsü................. olarak
tanımlanır.
6. Isı verdiğimiz alüminyum telin boyunun uzaması ..genleşme.................. olarak
tanımlanır.
7. Sıvı maddelerin .....kaynama noktası...................... ayırt edici özelliktir.
8. Sıcaklık ....termometre ....... adı verilen araçla ölçülür.
9. Sıvı maddeler her sıcaklıkta ....buharlaşabilir..................... .
10. Su, buz hâline geçerken dışarıya ....ısı............ verir.
11. Tren rayları arasına boşluk bırakılmasının nedeni .......büzülme............... ile oluşacak olumsuz etkiyi önlemektir.
12. Dışarıya ısı veren bir maddenin hacminin azcılması ......erime noktası...... olarak
tanımlanır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hâllerinden biri değildir?
A. Katı
B. Gaz
C. Yağmur 
D. Sıvı

2. Buzdolabından çıkardığınız su şişesinin yüzeyinde su damlacıkları oluşur. Burada
meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A. Erime
B. Donma
C. Buharlaşma
D. Yoğuşma
Yorum Gönder

 
Top