0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

8.Sınıf Semih Ofset T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 113.Sayfa Cevapları

Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
7. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Mustafa Kemalʼin karşı çıkmasına rağmen kurulmuştur.
B) Ekonomide devletçiliği savunmuştur.
C) Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik esaslarına bağlıdır.
D) Cumhuriyet Halk Fırkasının yerine kurulmuştur.

8. Türk tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Asya kıtası sınırları dışına yayılmamıştır.
B) Köklü, binlerce yıllık bir mazisi vardır.
C) Türk devletleri uygarlığın gelişmesini sağlamıştır.
D) Birçok bilim insanı Türk devletlerinde yetişmiştir.

9. I. Kabotaj Kanunuʼnun çıkartılması
II. Miladi takvime geçilmesi
III. Boğazların uluslararası ticarete açılması
IV. Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Avrupalı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?
A) II-III
B) II-IV 
C) I-IV
D) I-III

10. I. Şeriye ve Evkaf Vekâletiʼnin kaldırılması
II. Tevhidi Tedrisat Kanunuʼnun kabul edilmesi
III. Medeni Kanunʼun kabul edilmesi
IV. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Yukarıda verilen inkılaplarla ilgili olmayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din ve devlet işlerinin ayrılması
B) Eğitimde laikleşme sürecinin başlaması
C) Ordunun siyasetten ayrılması
D) Çağdaş bir Türk toplumunun oluşması

11. 1934ʼte “ağa, bey, paşa, hacı, molla, efendi” gibi ayrıcalık ifade eden unvanlar, kabul edilen bir kanunla kaldırılmıştır.
Bu kanun aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?
A) Medeni Kanun
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
C) Şapka Kanunu
D) Soyadı Kanunu

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 


Öğrencilerin yapmış olduğu dersleri kontrol etmesi amacıyla inkılap Tarihi Semih OFSET Yayınlarını yayınlıyoruz.Bu sayfamızda Semih OFSET yayınları 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi Ders kitabı ve cevaplarına göz atabilirsiniz.

2013-2014 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 cevapları 

Bu soruların cevapları kontrol amaçlı verilmiştir. Sizler kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra buradan kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla kullanmayanların sorumlulukları kendilerine aittir.
Yorum Gönder

 
Top