0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

8.Sınıf Semih Ofset T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 112.Sayfa Cevapları

Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz

B. Aşağıdaki cümleleri yukarıda verilen sözcüklerden yararlanarak tamamlayınız.

9. Ülkemizin ekonomik hedefleri İzmir İktisad Kongresiʼnde belirlendi.
10. Limanlarımızda gemi işletme hakkı Kabotaj ile Türk denizcilerine verildi.
11. Salgın hastalıklara karşı aşı geliştirilmesi amacıyla Hıfzıssıha Enstitüsü kuruldu.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Lozan Antlaşmasıʼnın imzalanması
C) İlk Anayasaʼnın kabulü
D) Halifeliğin kaldırılması

2. Saltanatın kaldırılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Padişah ve Osmanlı Hükûmetiʼnin Millî Mücadeleʼye karşı olması
B) TBMMʼye karşı isyanları desteklemiş olmaları
C) Saltanatın millî egemenlik ilkesi ile bağdaşmaması
D) TBMM yönetiminin Ankaraʼyı başkent yapmak istemesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Lozanʼda Türkiye ile Yunanistan arasında görüşülen konular arasında yer almaz?
A) Türkiyeʼnin Yunanistanʼa olan borçları
B) Ege Adalarıʼnın durumu
C) Türkiyeʼdeki Rumlar ile Yunanistanʼdaki Türklerin durumu
D) İki devlet arasındaki sınırın belirlenmesi

4. Ankaraʼnın başkent olarak belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
A) Anadoluʼnun merkezinde yer alması
B) Geniş tarım alanlarına sahip olması
C) Ulaşım yolları üzerinde bulunması
D) Savunmaya elverişli yapıda olması

5. Halifeliğin kaldırılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Millî egemenliğe aykırı olması
B) Halifenin Mecliste yer almak istemesi
C) Halifenin siyasi faaliyetlerde bulunması
D) Cumhuriyet karşıtlarının halife etrafında toplanması

6. Osmanlı Devletiʼnin son dönemlerindeki eğitim kurumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğrenciler birbirlerinden farklı bilgi, kültür ve davranışlarda yetişiyorlardı.
B) Farklı türde ve farklı bakanlıklara bağlı okullar bulunuyordu.
C) Azınlıklara ve yabancılara ait çok sayıda okul eğitim veriyordu.
D) Çağın gereklerine uygun bilimsel ve akılcı eğitim veriliyordu.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 


Öğrencilerin yapmış olduğu dersleri kontrol etmesi amacıyla inkılap Tarihi Semih OFSET Yayınlarını yayınlıyoruz.Bu sayfamızda Semih OFSET yayınları 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi Ders kitabı ve cevaplarına göz atabilirsiniz.

2013-2014 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 cevapları 

Bu soruların cevapları kontrol amaçlı verilmiştir. Sizler kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra buradan kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla kullanmayanların sorumlulukları kendilerine aittir.
Yorum Gönder

 
Top