0

2014-2015 ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. 
 Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

8.Sınıf Semih Ofset T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 114.Sayfa Cevapları

Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendiriyoruz -4.ÜNİTE-

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
12. I. Evlenme hakkı
II. Seçme ve seçilme hakkı
III. Meslek seçme hakkı
IV. Miras hakkı
Yukarıdaki haklardan hangisi Türk kadınlarının pek çok Avrupalı kadından daha önce sahip olduğu haklardandır?
A) II 
B) I
C) IV
D) III

13. I. Rejim konusundaki tartışmalar sona ermiştir.
II. Kabine sistemine geçilmiştir.
III. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir.
Yukarıdaki maddeler aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilanı
D) Medeni Kanunʼun kabulü

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İtilaf Devletlerinin Lozan Barış Görüşmelerine TBMM Hükûmetiʼnin yanında İstanbul Hükûmetiʼni de davet etmelerinin sebebi nedir?
CEVAP:  27 Ekim 1922’de itilaf Devletleri TBMM Hükümeti yanında İstanbul Hükümeti’ni de Lozan Görüşmeleri’ne davet ettiler. itilaf devletlerinin amacı görüşmeler sırasında iki hükümeti birbirine düşürerek Türk milleti aleyhine kararlar kabul ettirmekti. Bu durum saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır.

2. Cumhuriyetin ilanının gerekçeleri nelerdir?
CEVAP:Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı: 
a. Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti. 
b. 1923'te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi. 
c. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi. 


3. Şeyh Sait isyanının ülke içinde yol açtığı sorunlar nelerdir?
CEVAP
- T.C.F isyanda rol aldığı gerekçesiyle 5 Haziran 1925’te kapatıldı.
• Böylece çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.
- İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununu Türkiye aleyhine sonuçlanmasını sağlamıştır.
- Şeyh Sait İsyanı, Cumhuriyet rejimine yönelik bir isyandır. Laik düzene yönelik ilk isyan hareketidir. 

4. Çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri neden başarısız olmuştur?
5. Mustafa Kemalʼe İzmirʼde suikast girişiminde bulunulmasının sebebi nedir?
6. Medreselerin kapatılmasının gerekçeleri nelerdir?
7. Harf inkılabının sonuçları neler olmuştur?
8. Mustafa Kemal tarih çalışmalarına neden önem vermiştir?
9. Mustafa Kemalʼin ekonomik kalkınmaya önem vermesinin sebebi nedir?
10. Ekonomide neden devletçilik ilkesi uygulanmıştır?
11. Atatürk döneminde tarımı geliştirmek için neler yapılmıştır?
12. Soyadı Kanunuʼnun kabulünün sebepleri nelerdir?
13. Atatürk Nutuk adlı eserini hangi amaçla kaleme almıştır?

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 


Öğrencilerin yapmış olduğu dersleri kontrol etmesi amacıyla inkılap Tarihi Semih OFSET Yayınlarını yayınlıyoruz.Bu sayfamızda Semih OFSET yayınları 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi Ders kitabı ve cevaplarına göz atabilirsiniz.

2013-2014 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 cevapları 

Bu soruların cevapları kontrol amaçlı verilmiştir. Sizler kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra buradan kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla kullanmayanların sorumlulukları kendilerine aittir.
Yorum Gönder

 
Top