0

Bir ülkede eğitim birliğinin olması, tüm okulların bir bakanlık tarafından yönetilmesi neden önemlidir? Açıklayınız.

CEVAP: Türkiye’de eğitim ve öğretim çeşitli amaçlara yönelikti. Ortaçağlardan gelen medreseler, kapitülasyona dayanan ve Hıristiyanlığı yaymak amacıyla kurulan yabancı okullar ve Tanzimattan sonra açılmaya başlanan yeni okullar, yetişecek nesilleri birbirlerine düşman olacak şekilde eğitmekte idiler. Aldıkları bilgi de birbirinden tutarsızdı. Oysa yeni Türkiye her bakımdan bütünleşmiş, kaynaşmış bir Türkiye olmalıydı.
İşte bu hedefe ulaşmak için Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924′te Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Buna göre, Türkiye’deki okullar ve eğitim kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimine verildi. Medreseler kapatıldı. Din adamı yetiştiren okullar açıldı. Yabancı okullar yeni baştan düzenlenerek, yabancı dille öğretim yapan okullar haline getirildi. Millî Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle, Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmeye başlandı. Temel eğitim, devletin açtığı okullarda parasız ve mecbur tutuldu. Eğitim Kurumları din, dil, ırk, cinsiyet gözetilmeden herkese açıldı.
Yorum Gönder

 
Top