0

Cumhuriyetin ilanının gerekçeleri nelerdir?

CEVAP:Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı: 
a. Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti. 
b. 1923'te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu. Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü. Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi. 
c. Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi. 
Yorum Gönder

 
Top