0

SORU: Eğitimin, akıl ve bilimi esas alması neden önemlidir? Açıklayınız.

CEVAP: Atatürk’ün ve gerçekleştirdiği bütün eserlerin temelinde sağlam bir düşünce, akıl ve hareket vardır. Atatürk”Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.” sözleriyle bunu vurgulamaktadır. Atatürkçü düşünce, akılcılığa, bilim ve teknolojiye dayanarak Türk devlet hayatını, eğitim sistemini, fikir hayatını, ekonomik hayatını ve bunların değerlerini, hedeflerini, toplumsal ve hukuki yapısını, yönetim esaslarını tespit etmiştir. Atatürk, geleceğin Türkiye’sini ve Cumhuriyeti sağlam temellere oturtmak ve daima ileriye, yeniye ve güzele gidişini sağlamak için akıl ve mantık kuralları çerçevesinde hareket etmiş, bağnazlığa, boş inançlara karşı çıkarak, çağdaş Türkiye’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır.
Yorum Gönder

 
Top