0

Engellilerin sıkıntılarının nasıl paylaşılabileceğiyle ilgili iki örnek yazınız.


Doğuştan olan veya sonradan meydana gelen bir nedenle, normal vücut fonksiyonlarından birini veya birkaçını kullanmayan kimseye engelli denir.
Engelli olan kimse, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada, normal bir insana göre daha çok güçlük çeker. Bu nedenle, onlar için özel kanunlar çıkarılmış, korunmaya çalışılmıştır.
Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak iyilik sayılmakla birlikte, asıl iyilik onların sosyal hayatta kendi başlarına ayakta durabilecek şekilde çeşitli düzenlemeler yapmaktır. Böylece onlar sürekli başkasına yük olma sıkıntısından kurtulmuş olurlar.

Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını paylaşmış oluruz...
  1. Engelli kimselerin kendilerini ifade edebilecekleri etkinlikler düzenleyerek
  2. Sosyal hayatlarını sürdürebilmelerine fırsat tanıyan çevresel düzenlemeler yaparak
Yorum Gönder

 
Top