0

Medreselerin kapatılmasının gerekçeleri nelerdir?

Medreselerin Kapatılmasının Sebepleri:

1.Yeni rejim karşıtlarının yetişmesini önlemek
2.Kültür ikiliğini önemek
3.Din bilginine pek ihtiyaç olmaması
4.Medreselerin çağa ayak uyduramaması
Din adamı ihtiyacını karşılamak için İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.

2 Mart 1926’da Maarif Teşkilatı Kanunu çıkarıldı.

Medreselerin kapatılması süreci

Tevhid-i Tedrisat Yasayı maddelerinde semt mektepleri ve medreselerin kapatılmasına ait bir ifade bulunmuyordu ancak Maarif Vekili Nitelik Bey, Mayıs ayında yayınladığı bir genelge ile “Bakanlığı’nın elindeki ilkokulların hiçbirinde meslek dersleri okutulamayacağı, bunun öğretimin birleştirilmesine ters olacağı gerekçesiyle” mahalle mektepleri ve medreseleri kapattı.
Yasa çıktığında ülkede 479 medrese ve 18.000 medrese öğrencisi vardı ancak yalnızca 6.000′i gerçek talebe idi.[3] Geri kalanlar, II. Abdülhamit devrinde çıkan bir yasayla medrese öğrencileri askerlikten muaf tutuldukları için okula kayıt yaptıran ancak öğrenim görmeyen kimselerdi. Medrese başına vasati bir hoca vardı. İstanbul’daki medrese binalarını inceleyen bir heyetin hazırladığı rapora göre; hiçbiri okul olarak kullanılabilecek nitelikte değildi.
Adalet Bakanlığı’nın şer-i mahkemeleri kapatması üzerine Mekteb-i Kuzat (Kadı Okulu) da kapatıldı.
Millî Mücadeleden sonra 03.03.1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasayı’nun birinci maddesi olan “Türkiye dahilindeki bütün müessesat-ı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaleti’ne merbuttur” ifadesi ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış ve vaktin Millî Eğitim Bakanı Nitelik Bey de 13.03.1924 tarihli genelgesiyle medreseler üzerindeki tasarruf hakkını kullanarak medreseleri kapatmıştır.
Bilgi Media & Vikipedi Türk İnkilap Tarihi Ansiklopedisi
Yorum Gönder

 
Top