0

 Millî egemenlik ile saltanat bir arada olabilir mi? Açıklayınız.

CEVAP: Milli egemenlik halk yönetimi, saltanat ise tek kişi yönetimidir. Milli egemenlikte yöneticiler seçimle gelir, saltanatta babadan oğula geçer. İki sistem birbirinin zıddı olduğu için aynı anda uygulanması zor görünüyor. Meşrutiyette hem saltanat hem milli egemenlik bir arada uygulanmaya çalışılmış ancak çok uzun ömürlü olmamıştır.
Yorum Gönder

 
Top