0

Saltanatın kaldırılmasının temel gerekçesi nedir?

CEVAP:  Anadolu işgalden kurulduktan sonra milli egemenlik ilkesine dayanan cumhuriyet yönetimine geçilmek isteniyordu. Saltanat ile cumhuriyet bir arada olamazdı. Ayrıca işgalci devletlerin Lozan görüşmelerine padişahı da çağırmaları saltanatın kaldırılmasında etkili olmuştur.
Yorum Gönder

 
Top