0


8.Sınıf Semih Ofset T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 123.Sayfa Cevapları

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

HAZIRLIK
1. Cumhuriyet yönetimi hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.
CEVAP: Halk yönetimine dayalı yönetimine dayalı yönetim şeklidir. Cunhuriyet yönetimlerinden halk yöneticilerini seçme hakkına sahiptir. Herkes eşit oy hakkına sahiptir. Krallık yönetimlerinin aksine yöneticiler ömür boyu başta durmazlar

2. Milliyetçilik denince aklınıza ilk gelenler nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP: Bir ferdin vatanını sevmesi onun için çalışması ve bunu geleceğe aktarmasına denir. Miiliyetçilikte amaç ortak bir ulus yaratmak ve ülkenin yükselmesi için çalışmaktır. Ayrıca milliyetçilik ırkçılık ve ayrımcılık anlamına gelmez.

3. Millî egemenliğin halka verilmesi niçin önemlidir? Tartışınız.
CEVAP: Milli egemenlik bireylerin devlet yönetiminde seçme ve seçilme yoluyla söz hakkına sahip olması anlamına gelir. Milli egemenlikle birlikte insanların eşit şekilde yönetime katılması sağlanıştır. Bu yüzden herkes savunduğu fikri belirtme ve eleştirme hakkına sahip olmuştur.

4. Ülkemizin en ücra köşelerine kadar yol, su, elektrik imkânlarının götürülmesi ve devletin eğitimi ücretsiz vermesi konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.
CEVAP:  Devletin başlıca amacı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak yanında sosyoekonmik eşitsizlikleri de gidermektir. Bu durum sosyal devlet olmasnın gereğidir. Devlet her yerde varlığını hissettirse vatandaşların da devlete olan bağlılığı artar.

5. Atatürkʼün gerçekleştirdiği inkılaplar neden önemlidir? Görüşlerinizi söyleyiniz.
CEVAP: Atatürk'e göre bu devrimlerin amacı; Türk Milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmakdır. 

6. Millî egemenlik, eşitlik, adalet ve demokratik hak kavramları nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP:

7. Eğitim, sağlık vb. alanlarda devlet desteği gerekli midir? Neden? Söyleyiniz.
CEVAP: Sosyal devlet eşitlliği sağlamk için eğitim ve sağlık gibi bir çok alanda vatandaşları desteklemelidir.

8. Devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınması neden önemlidir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
CEVAP:Akıl ve bilimin olmadığı yerde çağdaşlık, ilerleme gibi kavramlar olmaz. Devlet ve millet gelişemez ve çağın gerisinde kalır. Böyle bir devletin de hayatını devam ettirmesi mümkün olmaz.
Aklın ve bilimin olmadığı yerde cehalet ve bağnazlık gelişir. Bu da toplum hayatını olumsuz etkiler.

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset Ders Kitabı Cevapları 2014-2015 

Öğrencilerin yapmış olduğu dersleri kontrol etmesi amacıyla inkılap Tarihi Semih OFSET Yayınlarını yayınlıyoruz.Bu sayfamızda Semih OFSET yayınları 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi Ders kitabı ve cevaplarına göz atabilirsiniz.

2013-2014 8. Sınıf Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 cevapları 

Bu soruların cevapları kontrol amaçlı verilmiştir. Sizler kendi cevaplarınızı yaptıktan sonra buradan kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla kullanmayanların sorumlulukları kendilerine aittir.

Yorum Gönder

 
Top