0

Fransız İhtilali Osmanlı Devletiʼnin yıkılışını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

CEVAP: Fransız ihtilalinin sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik bütün dünyayı etkilemiştir. Milliyetçilik her milletin kendi devletini kurma hakkı anlamına geliyor. Osmanlı devleti gibi çok uluslu imparatorluklar milliyetçilik akımının etkisiyle parçalanmışlardır.
Yorum Gönder

 
Top