0

İnternet sayfalarından hareketle, kurumlarımızın faaliyetleri ile milliyetçilik ilkesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 CEVAP:Türk Dil Kurmu Türkçe'nin yabancı diller karşısında üstünlüğünü ortaya çıkarmak ve Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak için kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu ise Trük tarihi,nin kökenlerini bulmak için kurulmuştur. Her iki kurumda Türk milleti için kurulduğu için milliyetçilik ilkesine dayanır.
Yorum Gönder

 
Top