0

Millî egemenliğin halka verilmesi niçin önemlidir? Tartışınız.

CEVAP: Milli egemenlik bireylerin devlet yönetiminde seçme ve seçilme yoluyla söz hakkına sahip olması anlamına gelir. Milli egemenlikle birlikte insanların eşit şekilde yönetime katılması sağlanıştır. Bu yüzden herkes savunduğu fikri belirtme ve eleştirme hakkına sahip olmuştur.
Yorum Gönder

 
Top