0

Ülkemizin en ücra köşelerine kadar yol, su, elektrik imkânlarının götürülmesi ve devletin eğitimi ücretsiz vermesi konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

CEVAP:  Devletin başlıca amacı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak yanında sosyoekonmik eşitsizlikleri de gidermektir. Bu durum sosyal devlet olmasnın gereğidir. Devlet her yerde varlığını hissettirse vatandaşların da devlete olan bağlılığı artar.
Yorum Gönder

 
Top