0

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 120.Sayfa Cevapları

 Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz


4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalı yerleri verilen sözcük veya sözcük gruplarından
uygun olanlarını kullanarak tamamlayınız (Bazı sözcük ve sözcük grupları birden fazla yerde
kullanılabilir).
1. Işık bir DOĞRU boyunca yayılır.
2. Tahta, duvar, karton gibi maddeler OPAK olarak adlandırılır.
3. Su ve cam gibi maddelerin ……………….. arttıkça . . . . . . . . . . . . . . . . . azalır.
4. Işığın yayılma doğrultusu IŞIK IŞINI ile gösterilir.
5. Müzik aletleri YAPAY ses kaynaklarıdır.
6. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.
7. Aynı ses farklı ortamlarda FARKLI işitilir.
8. Ses  boşlukta yayılmaz.
B. Aşağıdaki ifadelerin başında yer alan yay ayracın içine doğru olduğunu düşündüğünüz
ifade için “D”, yanlış olduğunu düşündüğünüz ifade için “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz
ifadenin doğrusunu defterinize yazınız.
(Y) 1. Işığı geçirmeyen maddeler saydam maddedir.
(D) 2. Işık kaynakları doğal ve yapay olarak ikiye ayrılır.
(Y) 3.Işık dairesel olarak yayılır.
(D) 4. Işık opak maddelerin gölgesini oluşturur.
(D) 5.Dünya’nın, Ay ve Güneş’in arasında bulunması ile Ay tutulması oluşur.
(Y) 6. Işık kaynağı cisimden uzaklaştıkça cismin gölgesi büyür.
(D) 7. Ses kaynakları titreşim sonucu ses oluşturur.
(D) 8.Ses sıvı ortamlarda en iyi yayılır.
(D) 9. Her ses kaynağı farklı ses üretir.
(Y) 10. Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez

Yorum Gönder

 
Top