0

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 121.Sayfa Cevapları

 Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz


4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
A. Ateş böceği  
B. Mum
C. Güneş
D. Şimşek

2. I. Gölge oluşumu
II. Güneş tutulması
III. Ay tutulması
Yukarıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir?
A. Yalnız I
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III

3. Aşağıda verilen maddelerin hangisi ışığın bir kısmını geçirir?
A. Cam  
B. Su
C. Yağlı kâğıt
D. Mukavva

4. I. Saydam maddeler ışığı geçirmez.
II. Opak maddelerin gölgesi oluşur.
III. Kalınlığı artan camın, ışığı geçirme özelliği azalır.
Yukarıdaki ifadelerde yer alan bilgilerin hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II  
D. II ve III

5. Bulunduğunuz ortamın daha fazla ışık almasını isterseniz pencerelerinizde aşağıdaki malzemelerden hangisini tercih etmeniz gerekir?
A. Buzlu cam  
B. Saydam cam
C. Siyah cam
D. Beyaz cam

6. Aşağıdaki durumların hangisinde Güneş tutulması meydana gelir?
A. Ay, Dünya ve Güneş’in arasında olduğunda
B. Dünya, Güneş ve Ay’ın arasında olduğunda
C. Güneş, Dünya ve Ay’ın arasında olduğunda
D. Ay, Güneş ve Dünya’nın aynı doğrultuda olduğu her durumda

7. I. Kaynağın büyüklüğü
II. Engelin kaynağa uzaklığı
III. Engelin ekrana uzaklığı
Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri gölge boyunu etkiler?
A. Yalnız I  
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A. Kuş
B. Gitar
C. Keman
D. Radyo


Yorum Gönder

 
Top