0

5.Sınıf Sevgi Yayınları Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 122.Sayfa Cevapları

 Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz


4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
 
9. Aşağıdaki maddelerden hangisi sesi en iyi iletir?
A. Su
B. Beton duvar  
C. Hava
D. Sünger

10. I. Farklı ses kaynaklarından çıkan sesler farklıdır.
II.Gaz ve sıvı ortamlarda ses iletimi olmaz.
III.Aynı ses farklı ortamlarda farklı işitilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III

Sesi en iyi ■ maddeler iletir.
Işığı ● maddeler geçirmez.
Hava, ▲ madde olup sesi kötü iletir

11.Yukarıdaki öğrencilerin konuşmalarında kullanılan ■, ● ve ▲ sembollerinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
■ ● ▲
A. sıvı katı opak
B. katı gaz opak
C. katı opak gaz
D. opak sıvı gaz

12. Bir ortama ses girmesinin istenmediği durumlarda ses yalıtımı yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı için diğerlerine göre daha uygun malzemedir?
A. Boşluk
B. Pamuk
C. Su
D. Metal

13. Ses ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Ses boşlukta yayılmaz.
B. Ses titreşim sonucu oluşur.
C. Ses sıvılarda en iyi yayılır.
D. Yayılma ortamı değişmediği sürece ses değişmez.

14. Aşağıdakilerden hangisi ışık ve sesin ortak özelliğidir?
A. Her ikisi de boşlukta yayılır.
B. Her ikisi de camdan geçer.
C. Her ikisi de tahtadan geçer.
D. Her ikisi de duvardan geçer.


5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SEVGİ YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
Yorum Gönder

 
Top