0

C-DRAM:
Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek için yazılan tiyatro eseridir.
  • Dram türü, komedi ve trajedinin karma şekli gibidir.
  • Konusunu günlük hayattan veya tarihin herhangi bir döneminden alır. Klasik trajedi ve komedideki Eski Yunan mitolojisine yönelik değerler yerine ulusal değerlere yönelme görülür. Konular daha çok Orta Çağ Avrupa’sından alınmıştır.
  • Hem acıklı hem de komik olaylar aynı oyun içinde bulunur.
  • Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar arasından seçilir.
  •  Şiir ve düzyazı karışık şekilde bulunur.
  •  Her türlü olay seyircinin gözü önünde canlandırılır.
  •  Perde sayısı yazarın isteğine göre değişir.
  • Yalın, anlaşılır ve halkın konuştuğu dil kullanılır.
  • Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Dramı, trajedi ve komediden ayıran önemli bir özelliktir bu.
Dram türünde eser vermiş en ünlü sanatçılar:

İngiliz Edebiyatı:

William Shakespeare (1564–1616),

İspanyol Edebiyatı:
Lope de Vega (1562–1635): ,

Alman Edebiyatı:

Herder (1744–1803),

Schiller (1759 – 1805)

Goethe (1749–1832),

Fransız Edebiyatı:


Victor Hugo (1802–1885)

William Shekespeare
Yorum Gönder

 
Top