0

Ercüment Behzat Lav'ın hayatı, Ercüment Behzat Lav'ın edebi kişiliği ve eserleri kısaca maddeler halinde

Ercüment Behzat Lav (1903- 1984) 
  • Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerindendir. 
  • Ölçülü uyaklı şiire ilk karşı çıkanlardan biri o olmuştur. 
  • Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazmıştır. 
  • Gerçeküstücülük, fütürizm, kübizm gibi şiir akımlarını denemiş, sonraları hümanist bir görüşte şiirler kaleme almıştır.

ESERLERİ
·         S.O.S. (1931)
·         Kaos (1934)
·         Açıl Kilidim Açıl (1940)
·         Mau Mau (1962)
·         Üç Anadolu (1964)
·         Bütün Eserleri (1996)
Karagöz Stepte (Manzum Oyun,1940)
Ek bilgiler:

İstanbul'da doğdu, İstanbul Sultanisi'ni bitirdikten sonra Darülbedayi'de aktörlük yaptı. Dört yıl süre ile Berlin'de Stern Müzik Konservatuarı ve Reinhart Tiyatro Akademisi'nde öğrenim gördü. Radyoda spikerlik ve yayın şefliği, tiyatro yönetmenliği ve öğretmenlik yaptı. İstanbul'da öldü.

Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmış, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir. Toplumsal konuları ve ülke meselelerini irdeleyen şiirler yazdı.
Yorum Gönder

 
Top