0

MODERN TİYATRO TÜRLERİ
B-KOMEDİ (KOMEDYA)

İnsanların ve olayların gülünç yönlerini ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmek amacıyla yazılmış tiyatro eseridir.
Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.
 • *Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir.
 • *Her türlü söze şakaya yer verilir.
 • *Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.
 • *Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.
 • *Manzum olarak yazılır.
 • *Üç birlik kuralına uyulur.
 • Komedi Türleri:
  Komedi tiyatro türü, konularına göre kendi içinde üçe ayrılır.
  a.       Karakter Komedisi:
  İnsan karakterinin gülünç ve eksik yönlerini, toplumun değer yargılarıyla çatışan aksak ve zayıf yanlarını anlatan komedilere “karakter komedyası” denir. Moliere’in “Cimri”, Shakespeare’in “Venedik Taciri” adlı eserleri karakter komedisine örnek olarak gösterilebilir.
  b.       Töre Komedisi:
  Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan gülünçlükleri anlatan komedilere “töre komedyası” denir. Moliere’in “Gülünç Kibarlar”, “Bilgiç Kadınlar” Beamarchais’in “Sevil Berberi”, “Figaro’nun Düğünü”; Gogol’un “Müfettiş”; Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eserleri töre komedisine örnek olarak gösterilebilir.
  c.        Entrika Komedisi:
  Olayların, seyircilerin merakını kamçılayacak, onları şaşırtıp güldürecek biçimde anlatıldığı komedilere “entrika komedyası” denir. Entrika komedilerine “vodvil” de denmektedir. Bu türde temel amaç güldürmektir. Eleştirel bir yaklaşım ya da düşündürme söz konusu değildir. Moliere’in “Scapin’in Dolapları”, “Zoraki Hekim”; Shakespeare’in “Yanlışlıklar Komedisi” adlı eserleri entrika komedisine örnek gösterilebilir.
   Komedi türünde eser vermiş en ünlü sanatçılar:
  Eski Yunan’da
  Aristophanes (Aristofanes, MÖ. 5. yüzyıl)
  Menandros (MÖ. 4. yüzyıl)

  Terentius (MÖ. 3. yüzyıl)
  Latin tiyatrosunda
  Plautus (Platus, MÖ. 3. yüzyıl)
  Klasik Fransız edebiyatında
  Moliere (Molyer, M.S. 17. yüzyıl)
Yorum Gönder

 
Top