0

Şevket Süreyya Aydemir'in hayatı, Şevket Süreyya Aydemir'in edebi kişiliği ve eserleri kısaca maddeler halinde

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR (1897-1926)
  • Türk tarihinde önemli rol oynayan kişileri inceleyen eserleri ile ünlenmiştir. 
  • Kendi yaşamını anlattığı “Suyu Arayan Adam”, Atatürk ve İnönü dönemlerini incelediği üçer ciltlik “Tek Adam” ve “İkinci Adam” adlı kitapları en ünlü yapıtlarıdır.
  •  “Toprak Uyanırsa” adlı romanında bir Anadolu köyünün, bir aydının öncülüğüyle kalkınmasını anlatmıştır.

ESERLERİ
·         Tek Adam (Mustafa Kemal'in Hayatı) Üç cilt (biyografi)
·         İkinci Adam (İsmet İnönü) Üç cilt (biyografi)
·         Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa Üç cilt (biyografi)
·         Suyu Arayan Adam (otobiyografi)
·         Menderes'in dramı? (biyografi)
·         İnkılap ve Kadro (makale)
·         Lenin ve Leninizm (ortak kitap)
·         Cihan İktisiyadında Türkiye (inceleme-araştırma)
·         İktisad Mücadelesinde Köy Muallimi (makale)

·         Halk İçin İktisad Bilgisi (makale)
·         Türkiye Ekonomisi (inceleme-araştırma Ders Kitabı)
·         Toprak Uyanırsa (roman)
·         İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali (inceleme)
·         Kahramanlar Doğmalıydı (roman)
·         Kırmızı Mektuplar ve Son Yazılar (mektup - makale)
·         Lider ve Demegog (inceleme)

EK BİLGİLER:
Kadro Dergisi'nin kurucularından ve Kadro Hareketi'nin önderlerindendir. Türk tarihinde önemli rol oynayan kişilikleri inceleyen eserleri ile ünlenmiştir. Kendi yaşamını anlattığı Suyu Arayan Adam(1959), Atatürk ve İnönü dönemlerini incelediği üçer ciltlik Tek Adam (1963-65) ve İkinci Adam (1966-68) adlı kitapları en ünlü eserleridir.

Çeşitli dönemlerde farklı ideolojileri savunan Aydemir, ülkesinin kurtuluşu ve ilerlemesi gibi temel bir hedefe sahipti. GençliğindeTurancı; 1920-1927 yılları arasında Türkiye Komünist Partisi yöneticisi; 1927 sonrasında Kemalist rejimin savunucusu ve kuramcısı olarak çalıştı.
Yorum Gönder

 
Top