0

Veda Hutbesi'ni inceleyiniz. İnsan haklarıyla ilgili bölümlerini belirleyiniz.

1- Herkesin can, mal ve namusu tecâvüzden korunmuştur
2- Kimsenin, kimseye zarar vermeye hakkı yoktur
3- Bütün Müslümanlar kardeştir
4- Bütün borçlar iâde edilecek ve borç olarak alınanın dışında bir fazlalık (fâiz) ödenmeyecektir
5- Kan dâvâları ve âdâleti şahsen yerine getirmek yasaklanmıştır
6- Kadınlar, erkeklerin hayat arkadaşlarıdır, buna göre onlara iyi muâmele edilmesi emredilmiş, onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke şahsî tasarruf hakları olduğu öngörülmüştür
7- İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir
8- Aile ve toplum hayatına zarar veren zina vb davranışlar yasaklanmıştır
9- Kuran-ı Kerim’in, insanlara bir emânet olarak bırakıldığı ve sımsıkı sarılınması tavsiye edilmiştir
10- Cahiliyyet döneminde Araplar arasında ihtilâf konusu olan gün, ay ve yıl hesaplamasına açıklık getirilmiş, çıkar için bazı ayların helâl, bazı ayların haram sayılması ve bunların yerlerinin değiştirilmesi yasaklanmış, bir yıl on iki ay olarak tespit edilmiştir Ayrıca Mekke ve çevresinin kutsallığına işâret edilmiştir
11- Emânetlerin, sâhiplerine mutlaka iâdesi vurgulanmıştır 
Yorum Gönder

 
Top