0

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu ve özellikleri kısaca maddeler halinde
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU
·         Türk edebiyatı, İslam öncesi, İslami dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
·         Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ise Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının 1923’te başlayan dönemidir.

·         Bu dönemin daha iyi bilinebilmesi için bu dönemde yaşanan sosyal ve siyasi olayların bilinmesi gerekir.


Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan sosyal ve siyasi olaylar:
-          Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
-          Atatürk ilke ve inkılaplarının uygulanması
-          İkinci Dünya Savaşı
-          Modernleşme çabaları
-          1960 darbesi ve sonrasında ortaya çıkan ideolojik söylemler
-          1980’den sonra bireyselliğin ön plana çıkması
·         Bu gelişmeler edebiyata da yansımış, toplumun bir üyesi olan sanatçıyı da etkilemiş, aynı zamanda yaşananlar edebi eserlere de yansımıştır.
·         Yine Cumhuriyet öncesi dönemden Cumhuriyete uzanan dönemde toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel problemleri baz alması edebi eserlerdeki problemlerin bu ilke ve inkılaplarda ifadesini bulduğunu gösterir.
·         Aynı zamanda Cumhuriyet’in ilk yıllarında Milli edebiyat zevk ve anlayışı devam etmektedir.
·         Halka yönelen, Anadolu’yu temel alan, milli unsurların ön planda olduğu, sade bir dilin kullanıldığı, Batı’daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemdir.
Bu dönemde;
Ø  Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.
Ø  Toplumun esas alınmasıyla edebiyat, toplumcu bir karakter kazanmıştır.
Ø  Gerçeklik ön plana çıkmıştır.
Ø  Edebiyatın her türünde olgun örnekler verilmiştir.
Ø  Bireysellik ön plana çıkmış, toplumun uluslaşması sağlanmaya çalışılmıştır.
Ø  Yerli ve halka doğru bir anlayış gelişmiştir.
Ø  Batıdaki bilimsel ve edebi gelişmeler takip edilmiştir.
Ø  Memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen türlerde Türkçenin birleştiriciliğinde başarılı örnekler verilmiştir.
Ø  Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde çok fazla işlenmiştir.
Ø  Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır.
Ø  Bu dönemde Batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımlara edebi eserlerde kendini göstermiştir.
Ø  Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisi görülür.

Ø  Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında Batı dünyasında ortaya çıkan bireyin bunalımını esas alan edebi hareketlerden yararlanılmıştır.
Yorum Gönder

 
Top