0

Cumhuriyet döneminde öğretici metinler, sanatçıları, eserleri maddeler halinde...
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER
İnsanlar bilgi verme amacıyla düzenlenen, yazılan metinlere öğretici metin denir.
·         Cumhuriyet döneminde savaştan yeni çıkmış ve yaralarını sarmaya yeni başlamış bir ülke olarak Türkiye, büyük bir kalkınma hamlesi içine girmiştir.
·         Yurdun dört bir tarafında ekonomik ve sosyal projeler birbiri ardı sıra devreye sokulmuştur.
·         Sosyal hayata etki eden bu durum; Batılılaşmanın etkisiyle toplumun ilerleme ve çağdaşlaşması için gerekli enerjiyi sağlamıştır.
·         Millet ve milli kültür anlayışı ön plana çıkmış, aydınlar ile halk arasındaki uçurumun kapanması için halka ve milli kültüre yöneliş başlamıştır.
·         Bunun doğal sonucu olarak da Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde Anadolu, Anadolu insanı ve milli unsurlar tema olarak seçilmeye başlanmıştır.

Ø  Bu dönem öğretici metinleri bir tema etrafında birleşmiştir.
Ø  Tema ise Anadolu ve Anadolu insanı ile milli konuların işlendiği temadır.
Ø  Konuşma diline yakın sade bir dil tercih edilmiştir.
Ø  Süssüz, açık, duru ve yalın bir anlatım benimsenmiştir.
Ø  Türkçe dil kuralları uygulanmıştır.
Ø  Halk söyleyişlerine ait kelime gruplarına yer verilir.
Ø  Amaç bilgi verme, düşündürme ve açıklamadır.
Ø  Bu dönem metinlerinde sadeleşen Türkçe yardımıyla daha çok okura ulaşılmıştır.
Bu dönemde ön plana çıkan öğretici türler ve önemli sanatçıları şunlardır:
1)      Deneme
2)      Makale
3)      Gezi Yazısı
4)      Hatıra
5)      Fıkra
Deneme

Nurullah Ataç
-          Diyelim
-          Söz Arasında
-          Karalama Defteri
-          Günlerin Getirdiği
Suut Kemal Yetkin
-          Düşün Payı
-          Edebiyat Konuşmaları
-          Günlerin Götürdüğü
Ahmet Hamdi Tanpınar
-          Beş Şehir
-          Yaşadığım Gibi
Sabahattin Eyüboğlu
-          Mavi Ve Kara
-          Sanat Üzerine Denemeler
-          Yunus Emre’ye Selam
Ruşen Eşref Ünaydın
-          Geçmiş Günler
-          İki Saltanat Arasında
-          İstiklal Yolunda
-          Ayrılıklar
-          Boğaziçi Yakından
Sabahattin Kudret Aksal
-          Geçmişle Gelecek
MAKALE
Peyami Safa
-          Sanat
-          Edebiyat
-          Tenkit
Ahmet Hamdi Tanpınar
-          Edebiyat Üzerine Makaleler
GEZİ YAZISI
İsmail Habip Sevük
-          Tuna’dan Batı’ya
-          Yurttan Yazılar
Falih Rıfkı Atay
-          Denizaşırı
-          Yeni Rusya
-          Bizim Akdeniz
-          Tuna Kıyıları
-          Yolcu Defteri
Atilla İlhan
-          Abbas Yolcu
-          Batı’nın Deli Gömleği
HATIRA
Haldun Taner
-          Ölürse Ten Ölür Canlar Ötesi Değil
Yusuf Ziya Ortaç
-          Portreler
-          Bizim Yokuş
Halit Fahri
-          Edebiyatçılar Geçiyor
-          Eski İstanbul Ramazanları
Abdülhak Şinasi Hisar
-          Boğaziçi Mehtapları
-          Boğaziçi Yalıları
-          Geçmiş Zaman Köşkleri
-          İstanbul ve Piyer Loti
Halikarnas Balıkçısı
-          Mavi Sürgün
Ruşen Eşref Ünaydın
-          Atatürk’ü Özleyiş
-          Atatürk’ün Hastalığı
Rıfat Ilgaz
-          Yokuş Yukarı
-          Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra
Salah Birsel
-          Boğaziçi Şıngır Mıngır
-          Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu
-          Kahveler Kitabı
FIKRA
-          Ahmet Rasim
-          Ahmet Haşim
-          Falih Rıfkı Atay
-          Refik Halit Karay

-          Haldun Taner
Yorum Gönder

 
Top