0

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TİYATRONUN GENEL ÖZELLİKLERİ KISACA MADDELER HALİNDE
CUMHURİYET DÖNEMİNDE TİYATRO GENEL ÖZELLİKLERİ
  •         I.            Tiyatro geleneklerinin ve kurallarının değiştiği görülür.
  •       II.            Tiyatro, artık, yaşamın olduğu gibi değil, görünmeyen iç yüzüyle anlatır. Türk tiyatrosunun yakın döneminde modern tiyatro düşüncesinin etkileri hem yazında hem de sahneye koyma tekniklerinde, etkileri önceki dönemlere göre daha kuvvetle hissedilmiştir.
  •     III.            Tiyatroda Batı modeli benimsenmiş, gerek tiyatronun kurumsallaşması, gerekse oyun yazarlığının gelişmesi bakımından önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.
  •     IV.            Tiyatroyu Türkiye’de çağdaş bir sanat alanına dönüştürme yolunda ilk büyük katkı ünlü tiyatro ve sinema adamı Muhsin Ertuğrul’dan gelmiştir.
  •       V.            1927’de, Darülbedayi’nin başına geçen Ertuğrul, yerli yazarları yüreklendirmesiyle, izleyiciye sunduğu çağdaş çeviri oyunlarla, sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirmesiyle, yetişmelerine katkıda bulunduğu kadın ve erkek oyuncularla bugünkü Türk tiyatrosunun temellerini atmıştır.
  • Cumhuriyet döneminin önemli tiyatro sanatçıları aşağıdadır...
  •     VI.            Cevat Fehmi Başkut, OrhanAsena, Refik Erduran, Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Güngör Dilmen, Turgut Özakman, Haldun Taner, Tarık Buğra tiyatro alanında yapıtlar kaleme almışlardır.

Yorum Gönder

 
Top