0

 Dinî-tasavvufi Türk şiiriyle divan şiirinin ortak noktaları
  • Her ikisinde de evrensel konuların işlenmesi
  • Her ikisinin de didaktik olması
  • Her ikisininde de hem aruz hem de heceyi kullanması
  • Her ikisinde de beyit ve dörtlük nazım birimlerinin kullanılması
  • Her ikisinde de aşka çokça yer verilmesi

Yorum Gönder

 
Top