0

Fecr–i Âtî sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ya da vermek istediklerini
araştırınız, Fecr–i Âtî sanatçılarının hangi alanlarda eser vermişlerdir


Fecr–i Âtî edebiyatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istediklerini
açıklayınız (ikinci grup). Edindiğiniz bilgileri tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

Daha çok şiirde başarılı olmuşlar, tiyatro, roman, hikaye, tenkit gibi alanlarda eserler vermişlerdir. Gazete alanında eser vermemişler.


Yorum Gönder

 
Top