0

Fecr–i Âtî şiirinin Servet–i Fünûn şiirinden farklılık gösteren özellikleri,Fecr–i Âtî şiiriyle Servet–i Fünûn şiirinin karşılatırılması maddeler halinde,Fecr–i Âtî şiirinin Servet–i Fünûn şiirinden farklılıkları,Fecriati şiiriyle Servetifünun şiirinin ayrılan özellikleri

Serveti fünunda karamsarlık ve bunalım hakimdir fecri atide ise aşk tabiat ginbi konular işlenirecr-i Âti şiiriyle Servet-i Fünun şiirinin karşılaştırıl­ması:Fecr-i Âti şiiri, gerek ölçü gerek tema gerekse duyuş ve hayal bakımından Servet-i Fünun şiirinden pek fark­lı değildir. Fecr-i Aticiler de Servet-i Fünuncular gibi, romantik ve melankolik duygular içindedirler. Hatta onlar, Servet-i Fünucuların şiirlerindeki maraziliği daha da ileri götürmüşlerdir.Servet-i Fünuncular siyasal baskılar altındayken Fecr-i Aticiler görece bir özgürlük içindeydiler. Aralarındaki temel ayrılık, Fransız sembolistlerini Fecr-i Aticilerin da­ha yakından izlemeye çalışması ve bunda da bir mik­tar başarıya ulaşmasıdır. Sembolist şiirlerde görülen karamsarlık ve hassasiyet, Fecr-i Âti şiirini de oldukça etkilemiştir. Onlar, ilk kez Servet-i Fünun şiirinde uygu­lanan serbest müstezat nazım şeklini daha da serbest hâle getirerek Fransız sembolizmindeki serbest naz­ma benzetmişlerdir. Fecr-i Aticiler, dil olarak da Servet-i Fünun şairlerinden farklı bir anlayışa sahip değildir. Hatta Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler almışlar, şi­ir dilini konuşma dilinden daha da uzaklaştırmalardır.
Yorum Gönder

 
Top