0

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE HİKAYE VE ROMAN ÖZELLİKLERİ NEDİR:

  • Tanzimat ve Servet-i Fünûn döneminde İstanbul'un dışında hemen hemen hiç çıkmayan roman ve hikaye bu dönemde Anadolu'ya da açılmıştır
  • Bu dönem roman ve hikayecileri eserlerinde yurt sorunlarını gözleme dayalı olarak anlatmıştır
  • Yakup Kadri ile Refik Halit'in Milli Edebiyata katılması ile bu dönemin hikaye ve romanı daha da güçlenmiştir
  • Roman ve hikayenin teknik bakımdan son derece geliştiği bu dönemde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır
  • Yakup Kadiri, Refik Halit, Halide Edip ve Yaşar Nuri'nin öncülüğünde “ Memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır
  • Eserlerde kahramanlık, vatan sevgisi, aşk ve Kurtuluş Savaşının zorlukları anlatılmıştır...
Yorum Gönder

 
Top