0

...ANADOLU LİSESİ OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

S.1 Aşağıdaki metni okuyup günümüz Türkçesi’ne çeviriniz…(Her bir kelimenin tam ve doğru okunuşu 2 puandır…)
2) Aşağıda verilen cümlelerde yer alan bilgiler doğru ise cümle başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(10 PUAN)

(D ) “Bana, sana” gibi sözcüklerde “nazal n” kullanılır.
(Y ) Osmanlı Türkçesinde soru eki düzlük-yuvarlaklık uyumuna uyar.
( D) Bulunma eki durum eki -da/-de, -ta/-te, yalnızca dal ve he harfleriyle yazılır.
( D) “nâ” eki Farsça olumsuzluk anlamı veren bir ön ektir.

(Y  ) Osmanlı Türkçesinde Türkçe eklerin Arapça ve Farsça ekler kullanılmaz…

  • 3)Aşağıdaki verilen iyelik eki almış kelimeleri Osmanlıca yazınız…(2x5)=10 PUAN

  • okulumuz
  • Evin
  • Özü
  • kedimiz
  • kuzumAşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız( her biri 4 puandır)

1) Kef harfinin üstüne bir çizgi daha gelmesiyle (گ) rotaya çıkan ses hangisidir?
A) G  B) K  C) N   D) D  E) Ğ

2) Elif harfinin üstüne med (~)getirilmesi ile elde edilen ses hangisidir?
A) İ  B) Ü   C)  A D) Ö   E) E

3) Osmanlı Türkçesinde kullanılan 6 harf vardır ki kendinden sonra gelen harflerle birleşmez. Aşağıdaki harflerden hangisi bu harflerden değildir?
A)        ز
B         ر
c)      ب
D         ا
E          د
4) Aşağıda verilen harflerden hangisi kalın ve ince yapısına göre diğerlerinden farklıdır? 
A         د
B         ز
C         س
D         ن
E        ص

 5.) ٦٧٩  sayısının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 689     B) 699     C) 679    D) 659   E) 649


NOT: SÜRE 40 DAKİKADIR…PUANLAMA SORULARIN YANINDADIR…
BAŞARILAR
تورك ديلي و ادبيياتي زومرسي
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ZÜMRESİ
CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ 1.SAYFA

Yorum Gönder

 
Top