0

SEYYİT BATTAL GAZİ İLE OĞUZ KAĞAN KARAKTERİNİN FARKLI VE BENZER YÖNLERİ NEDİR?
Seyyit Battâl Gazi nasıl bir tiptir? Oğuz Kağan ile bu tipi karşılaştırınız. Farklı ve benzer yönlerini belirtiniz.


OĞUZ KAĞAN DESTANI İLE BATTAL GAZİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR:
Battal Gazi de savaş İslam için yapılmaktadır. Oğuz Kağan Destanında ise bireysel kahramanlık ön plandadır. Her ikisi, de kahramanlık temasını işlemişlerdir.
Metnin teması eserin yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Temanın işlendiği zamanda Anadoluda savaşlar yapılmaktadır.

Battalname , bazı olağanüstülüklerin işlenmesi yönüyle destan özelliği gösterir. Olay örgüsü, kişi mekan ve bir anlatıcının olması yönüyle günümüz hikayelerinin özelliklerini yansıtır.
16. eserin yazarı savaşa katılmış bir kişidir. Bu dönemde savaşlarda vak’a nüvistler vardır. Bunlar savaşa katılıp yaşananları yazıya geçirirlerdi.

Yorum Gönder

 
Top