0

Tarık Buğra (1918-1994)
  • Son dönem edebiyatımızın en önemli romancılarındandır.
  • Edebiyata Oğlumuz adlı öyküsüyle başlamıştır.
  • Çınaraltı gazetesinde yayımlanan ilk öykülerinden sonra roman yazmaya başladı.
  • Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan KÜÇÜK AĞA çok ünlü bir romandır.
  • Bu romanın ikinci cildi "Küçük Ağa Ankara'da" adıyla devam eder.
  • "Sanat insanı yüceltmelidir." görüşünü savunur.Şiirli bir anlatımla yazdığı eserlerinde, eşya ve olayların iç yüzüne yönelmiştir.
  • Romanlarının temeli insan olmakla birlikte, devrin sosyal olaylarını daha çok işlemiştir.
  • Değişen yaşam koşullarını, yeni bir yaşama duyulan özlemi, toplumsal çöküşü kişinin iç dünyasını irdeleyerek anlatmıştır.
  • Türkçeyi iyi kullanan yazar roman, hikâye, gezi yazısı, fıkra ve tiyatro türünde eserler vermiştir
Romanları şunlardır:

Küçük Ağa: Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı romanıdır. Bu eserde Kurtuluş Savaşı’na merkezden değil kasabadan bakmıştır. Böylece resmi tarih anlayışının dışına çıkarak farklı bir yorum getirmiştir. Eserde ana karakter Mehmet Reşit Efendi’dir. Halk daha sonra bu adama İstanbullu Hoca diyecektir. Daha sonraki dönemlerde ise Küçük Ağa olacaktır. Küçük Ağa Ankara’da adlı roman devamıdır.

Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken: Cumhuriyet’in çeşitli evreleri, demokrasiye geçiş sürecindeki çalkantılar anlatılır.

İbiş’in Rüyası: Ortaoyuncusu Naşit’in hayatı romanlaştırılmıştır.

Osmancık: Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun hikâye edildiği romandır. “Kuruluş” adıyla TV dizisi olmuştur.

Siyah Kehribar: İlk romanıdır. Yurt dışını konu edinir. Mussolini İtalya’sında geçen bir hikâyeyi anlatır.

Öyküleri : Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında, Hikâyeler

Oyunları : Ayakta Durmak İstiyorum,Dört Yumruk, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, Akümülatörlü Radyo


Fıkra: Gençlik Türküsü
Deneme: Düşman Kazanmak Sanatı
Yorum Gönder

 
Top