0

14. yüzyıl başlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans İmparatorluğunun siyasi durumu hakkında bir araştırma yapınız, 14. yüzyıl başlarında Anadolu, Balkanlar ve Bizans İmparatorluğunun siyasi durumu nedir?

Anadolu Selçuklu devleti, 1243’teki Kösedağ Savaşı’yla Moğolların hâkimiyetine girmeye başladı. Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflayınca Anadolu’nun değişik yerlerinde birçok beylik kuruldu. Osmanlı beyliği de 1299’da Bizans sınırında kuruldu. Türk birliği mevcut değildi.

Bizans Devleti’nin taht kavgaları ve iç sorunlarla uğraşıyordu. Bu durum bölgede Türk ilerleyişi açısından olumluydu. Osmanlı Devletinin kuruluşu bu şekilde kolaylaştı.

Balkanlarda siyasi bir birlik yoktu. Burada güçlü bir devletin olmayışı Balkanlarda Türk hakimiyetini kolaylaştıracaktı.
Yorum Gönder

 
Top