0


2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
SAYFA 2
1. Güzel, doğru, iyi ve faydalı  kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabilirsiniz? Tartışınız. Ulaştığınız  sonuçları  defterinize yazınız...
Müzik , mimari , heykel , resim , hat , dans , sinema , bale , operayla iişki kurulabilir.

2. İnsanlarIn çevrelerini, eşyalarını  ve kendilerini güzelleştirmeye neden ihtiyaç duyduklarını  sözlü olarak ifade ediniz.
Bunun sebebi insanın varlık olarak güzele ihtiyaç duymasındandır.İnsan  beğenme ve beğenilme isteğini çevresine yansıtmak ister...
3. Çanakkale Türküsü, Çanakkale Şehitlerine Şiiri ve Çanakkale şehitleri Anıtı’nda aynı konu işlenmesine rağmen farklı teknikler kullanılmıştır. Siz de konusu ve teması  aynı olan bir anıt resmi, bir türkü ve bir þiir bulup sýnýfa getiriniz. Getirilen malzemeleri konuyu iþleme teknikleri bakýmýndan birbirleriyle karþý- laþtýrýnýz. Ulaþtýðýnýz sonuçlarý sözlü olarak ifade ediniz.
Aynı konuyu işlemesine rağmen farklı tekniklerin kullanılması birer sanat dalı olarak kullandıkları malzemelerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Yorum Gönder

 
Top