0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
1.   “Nallarımız / Şimşek olur / Değince çakmak taşları.” dizeleri ile “Sultan Alp Arslan, Bizans ordusunun Anadolu'da ilerlediğini duyunca süratle hareket etti.” cümlesini birer iletişim aracı olmaları yönüyle karşılaştırınız. Buradan hareketle hangi metinde mesajın ifadesiyle bütünleştiğini ve ifadesinden bağımsız olarak ele alınamayacağını sebepleriyle birlikte söyleyiniz.
Verilen dize ile cümle birer iletişim aracıdır. Fakat dizelerdeki iletişim edebi eserlerin sahip olduğu özel bir iletişim aracıdır.Diğer cümle ise anlatılmak istenenin doğrudan verildiği bir cümledir. Bu cümlede anlam tektir.
2.   Malazgirt Ululaması ve Malazgirt Savaşı metinlerindeki kelime ve cümlelerle ilgili yer değiştirme, çıkarma ya da ekleme işlemi yapıldığında hangi metin daha çok anlam kaybına uğrar? Niçin? Sözlü olarak ifade ediniz.
Malazgirt savaşı öğretici metin olduğu için  daha çok anlam kaybına uğrar.

3.   Dil ve Anlatım dersinde dilin işlevlerini gördünüz. Malazgirt Ululaması'nda, dilin hangi işlevi ile kul­lanıldığını belirleyerek şiirden örnek ifadeler bulunuz.

Şiirsel bir işlev kullanılmıştır. Metnin her birimi şiirsel işleve örnektir.
4.   “Birer sessizliktir / İşte / Alpaslan'ın yoldaşları.”, “Çağın kabartmasıydı parlayan.” dizelerindeki kelimelerle “26 Ağustos günü sabah iki taraf savaş düzenine geçti.” cümlesindeki kelimeleri gerçek ve yan anlam bakımından inceleyiniz. Bu inceleme, bizi edebî metnin hangi özelliğine ulaştırır? Defterinize yazınız.
Yapılan inceleme bizi edebi metinlerin yan bakımından zengin olduğu özelliğine ulaştırır
5.   “Yeryüzüdür / Atlarımız” ifadesinin yerine şiirdeki anlamı karşılayacak bir ifade bulunuz. Şiirin dil ve anlam örgüsüyle örtüşüp örtüşmediğini tartışınız.
Dünya atlarımızdır. ifadesini kullanılabiliriz.Bu şekilde bir kullanım,  şiirin dil ve anlam örgüsüyle örtüşmez...Çünkü edebi metinlerde anlam metnin bağlamıyla ilişkilidir.
6.   Malazgirt Ululaması metnini biçim ve içerik bakımından kendinden önceki dönemlerde yazılmış edebî metinlerle ilişkilendirebilir miyiz? Böyle bir ilişkilendirmede ortaya çıkacak benzerlikler ve farklılıklar bize edebî eserin hangi özelliğini gösterir? Defterinize yazınız.

İlişkilendirebiliriz ,çünkü serbest nazım tarzında Malazgirt Savaşı'nın konu edinildiği şiirler vardır. Fakat bu ilişkilendirmede şairin özgünlüğü ortaya çıkar.Her şairin üslubu , imgeleri birbirinden farklıdır.Bu durum edebi eserlerin kendilerini oluşturan sanatçısından bağımsız olmadığını gösterir

7.   Malazgirt Zaferi'nin anısına 1971'de yazılmış olan Malazgirt Ululaması şiirinin, yazıldığı dönemdeki tarihî ve edebî şartlarla ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

1971 yılı Malazgirt Savaşının 900. yıldönümüdür.Şair bu sebeple bu şiiri yazmıştır.Fazıl Hüsnü Dağlarca hiçbir edebi akım ve topluluk içine girmemiştir.Yurt sorunlarını ve bireysel duyarlılıkları işlemiştir.
Yorum Gönder

 
Top